Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorZávada, Jaroslaven
dc.contributor.authorSlováček, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T16:54:05Z
dc.date.available2010-09-29T16:54:05Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82513
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo laboratorně porovnat flotovatelnost grafitu za specifických podmínek. Na vzorku grafitu byla porovnávána účinnost flotačních činidel Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 a Flotakol. Dále byla část vzorku podrobena bakteriálnímu loužení. K tomuto laboratornímu testu byla použita čistá bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans. Během a po ukončení bakteriálního loužení byl vzorek flotován a jednotlivé frakce testovány na obsah spalitelných látek, které by indikovaly změny obsahu pyritu.cs
dc.description.abstractThis Diploma Thesis deals with laboratory comparing of floatability of graphite under specific condicions. On the graphite sample was compared efficiency of flotation reagents Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 and Flotakol. Furthermore part of the sample was used for bacterial leaching. For this laboratory research was used a pure bacterial culture of Acidithiobacillus ferrooxidans. During and after bacterial leaching was the sample flotated and each fraction was tested for burnable substances content, which would indicate changes to pyrite content.en
dc.format41 l. : il.cs
dc.format.extent1244149 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectflotacecs
dc.subjectgrafitcs
dc.subjectspalitelné látkycs
dc.subjectbakteriální louženícs
dc.subjectAcidithiobacillus ferrooxidanscs
dc.subjectpyritcs
dc.subjectflotationen
dc.subjectgraphiteen
dc.subjectburnable substancesen
dc.subjectbacterial leachingen
dc.subjectAcidithiobacillus ferrooxidansen
dc.subjectpyriteen
dc.titleFlotace grafitové surovinycs
dc.title.alternativeFlotation of Graphite Raw Materialen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000606cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVojtková, Hanaen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSLO117_HGF_N2102_3904T022_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam