Flotace grafitové suroviny

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82513

Show simple item record


dc.contributor.advisor Závada, Jaroslav en
dc.contributor.author Slováček, Jakub en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:54:05Z
dc.date.available 2010-09-29T16:54:05Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82513
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo laboratorně porovnat flotovatelnost grafitu za specifických podmínek. Na vzorku grafitu byla porovnávána účinnost flotačních činidel Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 a Flotakol. Dále byla část vzorku podrobena bakteriálnímu loužení. K tomuto laboratornímu testu byla použita čistá bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans. Během a po ukončení bakteriálního loužení byl vzorek flotován a jednotlivé frakce testovány na obsah spalitelných látek, které by indikovaly změny obsahu pyritu. cs
dc.description.abstract This Diploma Thesis deals with laboratory comparing of floatability of graphite under specific condicions. On the graphite sample was compared efficiency of flotation reagents Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 and Flotakol. Furthermore part of the sample was used for bacterial leaching. For this laboratory research was used a pure bacterial culture of Acidithiobacillus ferrooxidans. During and after bacterial leaching was the sample flotated and each fraction was tested for burnable substances content, which would indicate changes to pyrite content. en
dc.format 41 l. : il. cs
dc.format.extent 1244149 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject flotace cs
dc.subject grafit cs
dc.subject spalitelné látky cs
dc.subject bakteriální loužení cs
dc.subject Acidithiobacillus ferrooxidans cs
dc.subject pyrit cs
dc.subject flotation en
dc.subject graphite en
dc.subject burnable substances en
dc.subject bacterial leaching en
dc.subject Acidithiobacillus ferrooxidans en
dc.subject pyrite en
dc.title Flotace grafitové suroviny cs
dc.title.alternative Flotation of Graphite Raw Material en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201000606 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vojtková, Hana en
dc.date.accepted 2010-05-31 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SLO117_HGF_N2102_3904T022_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SLO117_HGF_N2102_3904T022_2010.pdf 1.186Mb PDF View/Open
SLO117_HGF_N2102_3904T022_2010_zadani.pdf 333.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics