Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDirner, Vojtechen
dc.contributor.authorPolák, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:58:40Z
dc.date.available2010-09-29T16:58:40Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82597
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám problematikou obnovy krajiny po těžbě hnědého uhlí v Chabařovicích (okr. Ústí nad Labem). Celé zájmové území bylo v minulosti poznamenáno báňskou činností a v současnosti zde probíhá rekultivace lomu Chabařovice hydrickým způsobem. S rekultivací tohoto území úzce souvisí také existence a sanace přilehlé skládky v Chabařovicích, které se v práci také věnuji. Dále zmiňuji historii důlní činnosti v tomto území, možnosti rekultivací a rovněž se zaměřuji na využití rekultivovaného území v budoucnosti, tedy zhodnocení přínosu nově vznikajícího jezera Milada.cs
dc.description.abstractThe bachelor work focuses on the area of Chabařovice, Ústí nad Labem. In particular the recultivation of this landscape after the brown coal mining. The whole suburban zone was in the past fated by the mining works. Currently there is a recultivation of the mine Chabařovice in progress, with the use of a hydrologic method. In my work I am also interested in the existence and sanitation of nearby waste disposal site. Furthermore I also mention the history of brown coal mining works at this area, the possibilities of recultivation and the use of this landscape in the future. The evaluation of the benefits that will the new Milada lake bring.en
dc.format41, [10] l. . il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent7281075 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjezero Miladacs
dc.subjectlom Chabařovicecs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjectdůlní činnostcs
dc.subjectskládka Chabařovicecs
dc.subjectLake Miladaen
dc.subjectChabařovice mineen
dc.subjectrecultivationen
dc.subjectmining operationen
dc.subjectdumping site Chabařoviceen
dc.titleZahlazení důlní činnosti rekultivací Dolu 5. květen a nově vznikající jezero Miladacs
dc.title.alternativeEffacement of mining operation by the recultivation Mine 5. květen and new nascent Lake Miladaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201002487cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKudrnová, Petraen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.contributor.consultantLacinová, Miroslavaen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEkonomika, management a informatika v oblasti veřejné správycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPOL611_HGF_B6202_6202R009_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam