Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPertile, Evaen
dc.contributor.authorZástřešková, Martinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:59:09Z
dc.date.available2010-09-29T16:59:09Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82606
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku chlorfenolů v životním prostředí. V práci je popsána jak jejich stručná charakteristika včetně jejich toxických vlastností, tak také výroba a možné zdroje jejich emisí. V práci je věnována rovněž pozornost nejen jejich výskytu v životním prostředí, ale i dalšímu osudu a metodám jejich stanovení. Problematika obsahu chlorfenolů je diskutována rovněž s ohledem na platnou legislativu. V neposlední řadě jsou rovněž uvedeny některé metody vhodné pro jejich odstraňování.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on chlorophenols in the environment. The work describes their brief characteristics including their toxic properties, as well as production and possible sources of emissions. The thesis also pays attention not only to their presence in the environment, but also to the further fate and methods of their determination. The issue of chlorophenols content is discussed with regard to current legislation. Finally, there are also introduced some methods suitable for their removal.en
dc.format.extent234575 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectChlorfenoly stanovení chlorfenolůcs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjecttoxicita.cs
dc.subjectChlorophenolsen
dc.subjectthe determination of chlorophenolsen
dc.subjectdegradation and toxicity.en
dc.titleChlorfenoly v životním prostředí a možnosti jejich odstraněnícs
dc.title.alternativeChlorphenols in Environment and Possibilities of their Removingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMolinová, Barboraen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAS016_HGF_B2102_3904R022_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam