Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) v životním prostředí a možnosti jejich odstranění

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82736

Show simple item record


dc.contributor.advisor Pertile, Eva en
dc.contributor.author Hladíková, Michaela en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:06:10Z
dc.date.available 2010-09-29T17:06:10Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82736
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V bakalářské práci na téma ,,Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) v životním prostředí a možnosti jejich odstranění“ je řešena problematika adsorbovatelných organicky vázaných halogenů. V práci jsou popsány nejen jejich fyzikální a chemické vlastnosti, možnosti stanovení, dopad na životní prostředí, ale také je zde zmíněna legislativa, podle které se tyto chemické látky stanovují a jaké jsou jejich emisní limity a možnosti jejich odstranění. V druhé části práce je na základě dat poskytnutých Povodím Odry a Výzkumným Ústavem Masarykovy Univerzity provedeno vyhodnocení vývoje znečištění těmito látkami v hlavním povodí Moravskoslezského kraje za posledních pět let a porovnání s dalšími významnými toky v ostatních povodích. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis topic, adsorbable organically bound halogens (AOX) in the environment and possibilities for their elimination "deals adsorbable organically bound halogens. The paper describes not only their physical and chemical properties, the possibility of determining the impact on the environment, but also there is mention of the legislation under which these chemicals down and what are the limits and possibilities of their removal. In the second part is based on data derived from information provided Oder and the Research Institute of the Masaryk University in an evaluation of pollution by these substances in the main basin the Region over the past five years and compared with other major streams in the other basins. en
dc.format 33 l. : il. cs
dc.format.extent 632531 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject halogenové organické sloučeniny cs
dc.subject AOX cs
dc.subject adsorbovatelné organicky vázané halogeny cs
dc.subject znečištění vod a životního prostředí cs
dc.subject standardní metody a měřicí přístroje AOX cs
dc.subject halogen organic compounds en
dc.subject the standard measuring instruments AOX en
dc.subject water pollution and the environment en
dc.subject Adsorbable Organically Bound Halogens en
dc.subject AOX en
dc.title Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) v životním prostředí a možnosti jejich odstranění cs
dc.title.alternative Adsorbable Organic Halides (AOX) in Environment and Possibilities of their Removing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000555 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Molinová, Barbora en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis HLA320_HGF_B2102_3904R022_2010 en

Files in this item

Files Size Format View
HLA320_HGF_B2102_3904R022_2010.pdf 617.7Kb PDF View/Open
HLA320_HGF_B2102_3904R022_2010_zadani.pdf 406.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics