Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPertile, Evaen
dc.contributor.authorHladíková, Michaelaen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:06:10Z
dc.date.available2010-09-29T17:06:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82736
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV bakalářské práci na téma ,,Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) v životním prostředí a možnosti jejich odstranění“ je řešena problematika adsorbovatelných organicky vázaných halogenů. V práci jsou popsány nejen jejich fyzikální a chemické vlastnosti, možnosti stanovení, dopad na životní prostředí, ale také je zde zmíněna legislativa, podle které se tyto chemické látky stanovují a jaké jsou jejich emisní limity a možnosti jejich odstranění. V druhé části práce je na základě dat poskytnutých Povodím Odry a Výzkumným Ústavem Masarykovy Univerzity provedeno vyhodnocení vývoje znečištění těmito látkami v hlavním povodí Moravskoslezského kraje za posledních pět let a porovnání s dalšími významnými toky v ostatních povodích.cs
dc.description.abstractBachelor thesis topic, adsorbable organically bound halogens (AOX) in the environment and possibilities for their elimination "deals adsorbable organically bound halogens. The paper describes not only their physical and chemical properties, the possibility of determining the impact on the environment, but also there is mention of the legislation under which these chemicals down and what are the limits and possibilities of their removal. In the second part is based on data derived from information provided Oder and the Research Institute of the Masaryk University in an evaluation of pollution by these substances in the main basin the Region over the past five years and compared with other major streams in the other basins.en
dc.format33 l. : il.cs
dc.format.extent632531 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthalogenové organické sloučeninycs
dc.subjectznečištění vod a životního prostředícs
dc.subjectAOXcs
dc.subjectstandardní metody a měřicí přístroje AOXcs
dc.subjectadsorbovatelné organicky vázané halogenycs
dc.subjectAdsorbable Organically Bound Halogensen
dc.subjectthe standard measuring instruments AOXen
dc.subjectwater pollution and the environmenten
dc.subjecthalogen organic compoundsen
dc.subjectAOXen
dc.titleAdsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) v životním prostředí a možnosti jejich odstraněnícs
dc.title.alternativeAdsorbable Organic Halides (AOX) in Environment and Possibilities of their Removingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000555cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMolinová, Barboraen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHLA320_HGF_B2102_3904R022_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam