Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFečko, Peteren
dc.contributor.authorPjurová, Barboraen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:06:59Z
dc.date.available2010-09-29T17:06:59Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82752
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV předložené bakalářské práci je nejprve zpracován obecný popis bakterií - fyziologie, morfologie a rozmnožování. Hlavním tématem je vybraný druh bakterií, a to anaerobní bakterie. Práce se zaměřuje na jejich charakteristiku, rozdělení, taxonomii a využití v oblasti environmentálních biotechnologií - konkrétně v anaerobních čistírenských procesech, které se v současnosti dostávají do popředí. Jsou popsány konkrétní druhy bakterií, které se na těchto procesech podílejí, a jejich činnost. Část práce je věnovaná vybraným rodům anaerobních bakterií významných z lékařského hlediska. Jsou popsány rody Bacteroides, Bifidobacterium a Clostridium a jejich působení na lidský organismus. Zároveň jsou poskytnuty konkrétní možnosti identifikace anaerobních bakterií.cs
dc.description.abstractIn the present bachelor thesis is initially processed by a general description of bacteria - physiology, morphology and reproduction. The main theme is selected species of bacteria, anaerobic bacteria. The thesis focuses on their characteristic, dividing, taxonomy and utilization in the sphere of environmental biotechnology - specifically in anaerobic wastewater treatment processes, which are now coming to the forefront. Describes the specific types of bacteria involved in these processes, and their activities. Part of thesis is devoted to selected important strains of anaerobic bacteria from a medical point of view. Described strains Bacteroides, Clostridium and Bifidobacterium and their effects on the human body. Specific options for the identification of anaerobic bacteria are also provided.en
dc.format35, [4] l. : il.cs
dc.format.extent959542 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbakteriecs
dc.subjectanaerobnícs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectčistírenskécs
dc.subjectlidský organismuscs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectbacteriaen
dc.subjectanaerobicen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectwastewater treatmenten
dc.subjecthuman bodyen
dc.subjectidentificationen
dc.titleAnaerobní bakteriecs
dc.title.alternativeAnaerobic Bacteriaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000658cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSlezáková, Katarínaen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální biotechnologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPJU002_HGF_B2102_3904R028_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam