Anaerobní bakterie

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82752

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fečko, Peter en
dc.contributor.author Pjurová, Barbora en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:06:59Z
dc.date.available 2010-09-29T17:06:59Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82752
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V předložené bakalářské práci je nejprve zpracován obecný popis bakterií - fyziologie, morfologie a rozmnožování. Hlavním tématem je vybraný druh bakterií, a to anaerobní bakterie. Práce se zaměřuje na jejich charakteristiku, rozdělení, taxonomii a využití v oblasti environmentálních biotechnologií - konkrétně v anaerobních čistírenských procesech, které se v současnosti dostávají do popředí. Jsou popsány konkrétní druhy bakterií, které se na těchto procesech podílejí, a jejich činnost. Část práce je věnovaná vybraným rodům anaerobních bakterií významných z lékařského hlediska. Jsou popsány rody Bacteroides, Bifidobacterium a Clostridium a jejich působení na lidský organismus. Zároveň jsou poskytnuty konkrétní možnosti identifikace anaerobních bakterií. cs
dc.description.abstract In the present bachelor thesis is initially processed by a general description of bacteria - physiology, morphology and reproduction. The main theme is selected species of bacteria, anaerobic bacteria. The thesis focuses on their characteristic, dividing, taxonomy and utilization in the sphere of environmental biotechnology - specifically in anaerobic wastewater treatment processes, which are now coming to the forefront. Describes the specific types of bacteria involved in these processes, and their activities. Part of thesis is devoted to selected important strains of anaerobic bacteria from a medical point of view. Described strains Bacteroides, Clostridium and Bifidobacterium and their effects on the human body. Specific options for the identification of anaerobic bacteria are also provided. en
dc.format 35, [4] l. : il. cs
dc.format.extent 959542 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject anaerobní cs
dc.subject technologie cs
dc.subject čistírenské cs
dc.subject lidský organismus cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject bacteria en
dc.subject anaerobic en
dc.subject technology en
dc.subject wastewater treatment en
dc.subject human body en
dc.subject identification en
dc.title Anaerobní bakterie cs
dc.title.alternative Anaerobic Bacteria en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000658 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Slezáková, Katarína en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální biotechnologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis PJU002_HGF_B2102_3904R028_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PJU002_HGF_B2102_3904R028_2010.pdf 937.0Kb PDF View/Open
PJU002_HGF_B2102_3904R028_2010_zadani.pdf 383.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics