Automatizované systémy ve zkušebních laboratořích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82782

Show simple item record


dc.contributor.advisor Řepka, Michal en
dc.contributor.author Mádr, Filip en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:08:34Z
dc.date.available 2010-09-29T17:08:34Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82782
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Za posledních 100 let se automobily staly základním prvkem dopravy a život bez nich si již téměř nelze představit. Současné automobily jsou proti jejich předchůdcům nesrovnatelně komplikovanější a výrazně rychlejší. Výsledkem toho je, že každá součástka musí být podrobena velmi přísným testům, protože její selhání by mohlo mít fatální následky. Čím jsou automobily sofistikovanější, tím sofistikovanější musejí být i zkušební laboratoře, ve kterých se jednotlivé součásti, nebo i celé automobily, testují. Cílem této bakalářské práce je, přiblížit čtenáři tento, v dnešní době, rychle se rozvíjející obor a vysvětlení jeho problematiky na příkladech z praxe. cs
dc.description.abstract In last 100 years, motor vehicles became the foundation of our transportation systems and we cannot imagine our life without them. Recent motor vehicles, compared to their predecessors, are much more complicated and significantly faster. The result of this is, that every part has to come through very strict examinations, because any failure could be fatal. As motor vehicles are becoming more and more sophisticated, the test laboratories, where particular parts or even whole vehicles are tested, must become more sophisticated too. The aim of this Bachelors thesis is to introduce this rapidly developing field to reader and explain its specifics on practical examples. en
dc.format 35 l. : il. cs
dc.format.extent 5649231 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject zkouška cs
dc.subject laboratoř cs
dc.subject automatizace cs
dc.subject zkušební zařízení cs
dc.subject laboratory en
dc.subject test equipment en
dc.subject test en
dc.subject automation en
dc.title Automatizované systémy ve zkušebních laboratořích cs
dc.title.alternative Automatized Systems in Test Laboratories en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001872 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Menčík, Pavel en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Informační a systémový management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis MAD064_HGF_B2102_6209R013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MAD064_HGF_B2102_6209R013_2010.pdf 5.387Mb PDF View/Open
MAD064_HGF_B2102_6209R013_2010_zadani.pdf 4.863Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics