Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŘepka, Michalen
dc.contributor.authorMádr, Filipen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:08:34Z
dc.date.available2010-09-29T17:08:34Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82782
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractZa posledních 100 let se automobily staly základním prvkem dopravy a život bez nich si již téměř nelze představit. Současné automobily jsou proti jejich předchůdcům nesrovnatelně komplikovanější a výrazně rychlejší. Výsledkem toho je, že každá součástka musí být podrobena velmi přísným testům, protože její selhání by mohlo mít fatální následky. Čím jsou automobily sofistikovanější, tím sofistikovanější musejí být i zkušební laboratoře, ve kterých se jednotlivé součásti, nebo i celé automobily, testují. Cílem této bakalářské práce je, přiblížit čtenáři tento, v dnešní době, rychle se rozvíjející obor a vysvětlení jeho problematiky na příkladech z praxe.cs
dc.description.abstractIn last 100 years, motor vehicles became the foundation of our transportation systems and we cannot imagine our life without them. Recent motor vehicles, compared to their predecessors, are much more complicated and significantly faster. The result of this is, that every part has to come through very strict examinations, because any failure could be fatal. As motor vehicles are becoming more and more sophisticated, the test laboratories, where particular parts or even whole vehicles are tested, must become more sophisticated too. The aim of this Bachelors thesis is to introduce this rapidly developing field to reader and explain its specifics on practical examples.en
dc.format35 l. : il.cs
dc.format.extent5649231 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzkouškacs
dc.subjectzkušební zařízenícs
dc.subjectlaboratořcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectlaboratoryen
dc.subjectautomationen
dc.subjecttesten
dc.subjecttest equipmenten
dc.titleAutomatizované systémy ve zkušebních laboratoříchcs
dc.title.alternativeAutomatized Systems in Test Laboratoriesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001872cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMenčík, Pavelen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchInformační a systémový managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMAD064_HGF_B2102_6209R013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam