Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLopour, Danielen
dc.contributor.authorLidmila, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:18:58Z
dc.date.available2010-09-29T17:18:58Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82975
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV předložené práci je popsána moderní radiofrekvenční technologii (RFID) pro identifikaci objektů umožňující přenos a ukládání dat. V první části je zpracován přehled aplikačního prostředí radiofrekvenční technologie a používané standardy v této oblasti. Dále jsou popsány přínosy nasazení RFID-EPC technologie v oblasti textilního průmyslu. Následuje přehled existujících systémů elektronické ochrany produktů. V další časti je zpracována technická dokumentace pro zavedení RFID systému elektronické ochrany produktů v oblasti maloobchodu. V poslední části je provedeno referenční měření textilní produkce podle metodologie ILAB s určením možných úskalí RFID technologie ve frekvenčním pásmu ultra krátkých vln (UHF). Na závěr je vytvořena ukázka elektronické ochrany produktů v laboratoři ILAB.cs
dc.description.abstractThe thesis describes the modern radio frequency technology (RFID) for identification of the objects allowing transmission and storage of data. The first part is an overview of the application environment of RFID technology and the standards used in this area. In the following there is a description of the benefits of applying RFID-EPC technology in the textile industry. The next part presents an overview of existing electronic article surveillance systems. The fourth part consists of a technical documentation for introduction of RFID system, electronic article surveillance in the retail environment. The last part deals with the reference measurement of textile production made by ILAB methodology together with specifying potential pitfalls of RFID technology in the UHF band. In the conclusion of the thesis there is a description of a demonstration of electronic article surveillance in the ILAB laboratory.en
dc.format40, [13] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1228055 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRFIDcs
dc.subjectUHFcs
dc.subjectEAScs
dc.subjectelektronická ochrana produktůcs
dc.subjectRFIDen
dc.subjectUHFen
dc.subjectEASen
dc.subjectelectronic article surveillanceen
dc.titleAnalýza využití RFID-EPC pro automatizaci elektronické ochrany zboží v oblasti textilního průmyslucs
dc.title.alternativeAnalysis of RFID-EPC based automation of electronic article surveillance in the textile industryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000828cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGottfried, Janen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítače v surovinovém průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisLID011_HGF_B2102_3902R006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam