Analýza využití RFID-EPC pro automatizaci elektronické ochrany zboží v oblasti textilního průmyslu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82975

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lopour, Daniel en
dc.contributor.author Lidmila, Jan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:18:58Z
dc.date.available 2010-09-29T17:18:58Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82975
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V předložené práci je popsána moderní radiofrekvenční technologii (RFID) pro identifikaci objektů umožňující přenos a ukládání dat. V první části je zpracován přehled aplikačního prostředí radiofrekvenční technologie a používané standardy v této oblasti. Dále jsou popsány přínosy nasazení RFID-EPC technologie v oblasti textilního průmyslu. Následuje přehled existujících systémů elektronické ochrany produktů. V další časti je zpracována technická dokumentace pro zavedení RFID systému elektronické ochrany produktů v oblasti maloobchodu. V poslední části je provedeno referenční měření textilní produkce podle metodologie ILAB s určením možných úskalí RFID technologie ve frekvenčním pásmu ultra krátkých vln (UHF). Na závěr je vytvořena ukázka elektronické ochrany produktů v laboratoři ILAB. cs
dc.description.abstract The thesis describes the modern radio frequency technology (RFID) for identification of the objects allowing transmission and storage of data. The first part is an overview of the application environment of RFID technology and the standards used in this area. In the following there is a description of the benefits of applying RFID-EPC technology in the textile industry. The next part presents an overview of existing electronic article surveillance systems. The fourth part consists of a technical documentation for introduction of RFID system, electronic article surveillance in the retail environment. The last part deals with the reference measurement of textile production made by ILAB methodology together with specifying potential pitfalls of RFID technology in the UHF band. In the conclusion of the thesis there is a description of a demonstration of electronic article surveillance in the ILAB laboratory. en
dc.format 40, [13] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1228055 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject RFID cs
dc.subject UHF cs
dc.subject EAS cs
dc.subject elektronická ochrana produktů cs
dc.subject RFID en
dc.subject UHF en
dc.subject EAS en
dc.subject electronic article surveillance en
dc.title Analýza využití RFID-EPC pro automatizaci elektronické ochrany zboží v oblasti textilního průmyslu cs
dc.title.alternative Analysis of RFID-EPC based automation of electronic article surveillance in the textile industry en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000828 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Gottfried, Jan en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis LID011_HGF_B2102_3902R006_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LID011_HGF_B2102_3902R006_2010.pdf 1.171Mb PDF View/Open
LID011_HGF_B2102_3902R006_2010_zadani.pdf 6.416Kb PDF View/Open
LID011_HGF_B2102_3902R006_2010_priloha.zip 2.148Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics