Půdní baktérie

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83003

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mucha, Nikolas en
dc.contributor.author Slávik , Simeon en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:20:22Z
dc.date.available 2010-09-29T17:20:22Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83003
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V předložené bakalářské práci se zabývám jak obecným popisem půdy, tak hlavním tématem a to je popis bakterií a její specifickou skupinou, která obsahuje půdní bakterie. Půdou se zabývám, z důvodu životně důležitého prostředí pro výskyt a vývoj bakterií. Nejvýznamnější druhy bakterií jsou zde rozděleny do dvou základních odvětví a to na aerobních půdní bakterií a anaerobní půdní bakterie, které jsou rozděleny a podrobněji popsány v této práci. V závěru práce jsou zmíněny způsoby využití půdních bakterií v praxi a to k odbourání radioaktivních a toxických látek z půdy. Zejména v oblastí zamořené Lidkou činností. A jako poslední zmínkou jsou bakterie využité při kompostování. cs
dc.description.abstract The submitted thesis deals with both the general description of the soil, so the main issue and it is a description of the bacteria and the specific group that contains soil bacteria. Land deals, because of the vital environment for the occurrence and development of bacteria. The most important species of bacteria are divided into two sectors and on the aerobic and anaerobic soil bacteria, which are classified and described in detail in this work. In conclusion there are mentioned methods use soil bacteria, in practice, and the elimination of radioactive and toxic substances from the soil. Especially in areas human activities. And the last mention of the bacteria used in composting. en
dc.format 45 l. : il. cs
dc.format.extent 1258424 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject půda cs
dc.subject anaerobní bakterie cs
dc.subject aerobní bakterie cs
dc.subject půdní bakterie cs
dc.subject bacteria en
dc.subject soil en
dc.subject anaerobic bacteria en
dc.subject aerobic bakteria en
dc.subject soil bacteria en
dc.title Půdní baktérie cs
dc.title.alternative Soil Bacteria en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000655 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vojtková, Hana en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální biotechnologie cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SLA421_HGF_B2102_3904R028_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SLA421_HGF_B2102_3904R028_2010.pdf 1.200Mb PDF View/Open
SLA421_HGF_B2102_3904R028_2010_zadani.pdf 152.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics