Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMucha, Nikolasen
dc.contributor.authorSlávik , Simeonen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:20:22Z
dc.date.available2010-09-29T17:20:22Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83003
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV předložené bakalářské práci se zabývám jak obecným popisem půdy, tak hlavním tématem a to je popis bakterií a její specifickou skupinou, která obsahuje půdní bakterie. Půdou se zabývám, z důvodu životně důležitého prostředí pro výskyt a vývoj bakterií. Nejvýznamnější druhy bakterií jsou zde rozděleny do dvou základních odvětví a to na aerobních půdní bakterií a anaerobní půdní bakterie, které jsou rozděleny a podrobněji popsány v této práci. V závěru práce jsou zmíněny způsoby využití půdních bakterií v praxi a to k odbourání radioaktivních a toxických látek z půdy. Zejména v oblastí zamořené Lidkou činností. A jako poslední zmínkou jsou bakterie využité při kompostování.cs
dc.description.abstractThe submitted thesis deals with both the general description of the soil, so the main issue and it is a description of the bacteria and the specific group that contains soil bacteria. Land deals, because of the vital environment for the occurrence and development of bacteria. The most important species of bacteria are divided into two sectors and on the aerobic and anaerobic soil bacteria, which are classified and described in detail in this work. In conclusion there are mentioned methods use soil bacteria, in practice, and the elimination of radioactive and toxic substances from the soil. Especially in areas human activities. And the last mention of the bacteria used in composting.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent1258424 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanaerobní bakteriecs
dc.subjectaerobní bakteriecs
dc.subjectpůdní bakteriecs
dc.subjectbakteriecs
dc.subjectpůdacs
dc.subjectanaerobic bacteriaen
dc.subjectsoilen
dc.subjectbacteriaen
dc.subjectsoil bacteriaen
dc.subjectaerobic bakteriaen
dc.titlePůdní baktériecs
dc.title.alternativeSoil Bacteriaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000655cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVojtková, Hanaen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální biotechnologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSLA421_HGF_B2102_3904R028_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam