Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBujok, Petren
dc.contributor.authorPavluš, Jánen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:23:10Z
dc.date.available2010-09-29T17:23:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83057
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce se skládá ze tří částí. V první části je zpracován přehled různých možností ukládání CO2. Jde hlavně o geologické způsoby ukládání, ale je uvedeno rovněž ukládání do oceánů a minerálů. Druhá část se týká významných evropských rámcových projektů zabývajících se ukládáním CO2 pod zemský povrch. Ve třetí části je popsána reakční komora RK-1 a experiment, kterého cílem je zjistit vliv vody s rozpuštěným CO2 na horniny a výstroj vrtu.cs
dc.description.abstractThis thesis consists of three parts. First part is a compilation of various storage possibilities for CO2. It concerns mainly geological storage, but other methods such as ocean storage and mineral carbonation are also mentioned. The second part deals with important european framework projects, wich are closely related to underground CO2 storage. In the third part the reactor RK-1 and the experiment wich is being undertaken in it is described. The objective of the experiment is to assess the influence of water with dissolved CO2 on rocks and borehole equipment.en
dc.format.extent1873501 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCO2cs
dc.subjectsekvestracecs
dc.subjectevropský rámcový programcs
dc.subjectreakční komoracs
dc.subjectCO2en
dc.subjectsequestrationen
dc.subjecteuropean framework programmeen
dc.subjectreactoren
dc.titleAnalýza možnosti ukládání CO2 v propustných kolektorechcs
dc.title.alternativeThe Analysis of CO2 Deposits Utilization in Permeable Collectorsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlempa, Martinen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPAV649_HGF_B2110_2101R003_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam