Realizace modelu metapopulace založeného na IFM v prostřední ArcGIS

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83094

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vojtek, David en
dc.contributor.author Vandrol, Jan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:25:04Z
dc.date.available 2010-09-29T17:25:04Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83094
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit nástroj pro predikci vývoje metapopulací za účelem jejich ochrany a správy oblastí, ve kterých žijí. Následně pak tento nástroj implementovat do softwaru ArcGIS. Pro účel modelování metapopulací byla zvolena metoda zvaná IFM. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, vypsány další možné metody metapopulačního modelování a podrobně popsána teorie IFM. Praktická část se pak soustředí na vnitřní procesy nástroje nazvaného IORAS a dalších pomůcek, vytvořených pro usnadnění přípravy dat. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to create a tool for prediction of metapopulation development, for better protection of them and their habitats. Then, to implement this tool into the ArcGIS software. As a means of metapopulation modelling, the method known as IFM was chosen. The theoretical part describes basic terms, offers other ways of metapopulation modelling and closely describes the IFM theory. Practical part is dedicated to inner processes of the created tool, entitled IORAS, and other gadgets, designed to ease the preparation of data. en
dc.format 45, [3] l. : il. cs
dc.format.extent 1426157 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject metapopulace cs
dc.subject IFM cs
dc.subject geoprocesing cs
dc.subject nástroj ArcGIS cs
dc.subject Python cs
dc.subject metapopulation en
dc.subject IFM en
dc.subject geoprocessing en
dc.subject ArcGIS tool en
dc.subject Python en
dc.title Realizace modelu metapopulace založeného na IFM v prostřední ArcGIS cs
dc.title.alternative Implementation of Model for Metapopulation Based on IFM in ArcGIS en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201002142 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kuras, Tomáš en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 548 - Institut geoinformatiky en
dc.thesis.degree-program Geodézie a kartografie cs
dc.thesis.degree-branch Geoinformatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis VAN394_HGF_B3646_3646R006_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAN394_HGF_B3646_3646R006_2010.pdf 1.360Mb PDF View/Open
VAN394_HGF_B3646_3646R006_2010_zadani.gif 551.5Kb GIF image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics