Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVojtek, Daviden
dc.contributor.authorVandrol, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:25:04Z
dc.date.available2010-09-29T17:25:04Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83094
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit nástroj pro predikci vývoje metapopulací za účelem jejich ochrany a správy oblastí, ve kterých žijí. Následně pak tento nástroj implementovat do softwaru ArcGIS. Pro účel modelování metapopulací byla zvolena metoda zvaná IFM. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, vypsány další možné metody metapopulačního modelování a podrobně popsána teorie IFM. Praktická část se pak soustředí na vnitřní procesy nástroje nazvaného IORAS a dalších pomůcek, vytvořených pro usnadnění přípravy dat.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create a tool for prediction of metapopulation development, for better protection of them and their habitats. Then, to implement this tool into the ArcGIS software. As a means of metapopulation modelling, the method known as IFM was chosen. The theoretical part describes basic terms, offers other ways of metapopulation modelling and closely describes the IFM theory. Practical part is dedicated to inner processes of the created tool, entitled IORAS, and other gadgets, designed to ease the preparation of data.en
dc.format45, [3] l. : il.cs
dc.format.extent1426157 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmetapopulacecs
dc.subjectIFMcs
dc.subjectgeoprocesingcs
dc.subjectnástroj ArcGIScs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectmetapopulationen
dc.subjectIFMen
dc.subjectgeoprocessingen
dc.subjectArcGIS toolen
dc.subjectPythonen
dc.titleRealizace modelu metapopulace založeného na IFM v prostřední ArcGIScs
dc.title.alternativeImplementation of Model for Metapopulation Based on IFM in ArcGISen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201002142cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKuras, Tomášen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikyen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVAN394_HGF_B3646_3646R006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam