Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorNováková, Jana
dc.contributor.authorPetřkovská, Lenka
dc.contributor.authorBrychta, Josef
dc.contributor.authorStančeková, Dana
dc.date.accessioned2010-10-19T06:50:20Z
dc.date.available2010-10-19T06:50:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 203-209 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83230
dc.description.abstractThe contribution is dealing with the quality of the machined surface after high speed cutting. Development in the area of manufacturing techniques, cutting tools and industrial materials is mostly evaluated from the point of view of influence on economical and ecological aspects of machining. If we consider full utilization of new tool materials and machine outputs that are several times higher in comparison with the classical ones, we should consequently ask, whether this amount of energy transferred to cutting edge of these tools will not influence surface properties of a machined surface significantly. Many research institutions have been working on these questions of influence of technological processes on the properties of machined parts. This article is based on an experiment performed by the Department of Machining and Assembly of the Faculty of Mechanical Engineering of VŠB-Technical University of Ostrava.en
dc.format.extent425143 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1667Novakova.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleInfluence of cutting parameters on integrity surface at high speed of cuttingen
dc.title.alternativeVliv řezných parametrů na integritu povrchu při vysokých rychlostech řezáníen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPříspěvek se zabývá kvalitou obrobeného povrchu po obrábění vysokými řeznými rychlostmi. Vývoj v oblasti výrobní techniky, řezných nástrojů a strojírenských materiálů je většinou hodnocen z hlediska vlivu na ekonomické a ekologické aspekty obrábění. Uvažujeme-li plné využití nových nástrojových materiálů a příkonů strojů, které jsou několikanásobné ve srovnání s klasickými, vystává následně otázka, zda to množství energie převedené na břit nástroje neovlivní výrazněji vlastnosti obrobeného povrchu. Problematikou vlivu technologických procesů na vlastnosti povrchové vrstvy obrobku se zabývala a nadále zabývá řada pracovišť. Tento článek vychází z experimentu realizovaného Katedrou obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam