Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorCedro, Leszek
dc.contributor.authorJanecki, Dariusz
dc.date.accessioned2010-10-21T08:00:14Z
dc.date.available2010-10-21T08:00:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 17-24 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83251
dc.description.abstractThe problem of parameter identification for a four-degree-of-freedom robot was solved using the Mathematica program. The identification was performed by means of specially developed differential filters. Using the example of a manipulator, we analyze the capabilities of the Mathematica program that can be applied to solve problems related to the modeling, control, simulation and identification of a system. The responses of the identification process for the variables and the values of the quality function are included.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-2/1683_CEDRO_JANECKI.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleIdentification of a manipulator model using the input error method in the Mathematica programen
dc.title.alternativeIdentifikace modelu manipulatoru metodou chyby vstupu pomocí programu Mathematicaen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPoužitím programu Mathematica byla řešena úloha identifikace parametrů pro robot se čtyřmi stupni volnosti. Identifikace byla provedena pomocí speciálně vyvinutých derivačních filtrů. Na příkladě manipulátoru byly analyzovány možnosti programu Mathematica při řešení úloh modelování, řízení, simulace a identifikace. Jsou uvedeny výsledky identifikačního procesu pro proměnné a také hodnoty kriteria kvality.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam