Identification of a manipulator model using the input error method in the Mathematica program

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83251

Show simple item record


dc.contributor.author Cedro, Leszek
dc.contributor.author Janecki, Dariusz
dc.date.accessioned 2010-10-21T08:00:14Z
dc.date.available 2010-10-21T08:00:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 17-24 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83251
dc.description.abstract The problem of parameter identification for a four-degree-of-freedom robot was solved using the Mathematica program. The identification was performed by means of specially developed differential filters. Using the example of a manipulator, we analyze the capabilities of the Mathematica program that can be applied to solve problems related to the modeling, control, simulation and identification of a system. The responses of the identification process for the variables and the values of the quality function are included. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2009-2/1683_CEDRO_JANECKI.pdf
dc.title Identification of a manipulator model using the input error method in the Mathematica program en
dc.title.alternative Identifikace modelu manipulatoru metodou chyby vstupu pomocí programu Mathematica en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Použitím programu Mathematica byla řešena úloha identifikace parametrů pro robot se čtyřmi stupni volnosti. Identifikace byla provedena pomocí speciálně vyvinutých derivačních filtrů. Na příkladě manipulátoru byly analyzovány možnosti programu Mathematica při řešení úloh modelování, řízení, simulace a identifikace. Jsou uvedeny výsledky identifikačního procesu pro proměnné a také hodnoty kriteria kvality. en

Files in this item

Files Size Format View Description
1683_CEDRO_JANECKI.pdf 535.7Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics