Show simple item record

dc.contributor.authorBrumek, Jan
dc.contributor.authorBonček, Richard
dc.date.accessioned2010-11-05T09:54:46Z
dc.date.available2010-11-05T09:54:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 7-13 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83293
dc.description.abstractThe visualization of cycle number (fatigue life) approach before crack initiation in seamless cylinders for natural gas provides a new, complex view of limit states in material fatigue. Method, described in the article, includes amplitudes, average values of stress and strain tensors, and load history. We are able to see cycle number distribution before the crack initiation and therefore it is possible to decide much more effectively on relevant modifications in the seamless cylinder design. In this paper we described the method of cycle number before the crack initiation calculation and offered an appropriate iterative operation. Material fatigue model is highly sensitive to input data and very often a divergent solution occurs, and that is a problem the proposed calculation method solves. Thanks to such visualization approach we are now able to assess limit states in material fatigue much more effectively.en
dc.format.extent949777 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/02bru.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleFatigue life visualisationen
dc.title.alternativeVizualizace únavové životnostien
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPřístup vizualizace počtu cyklů do iniciace trhliny tlakové láhve poskytuje nový komplexní pohled na mezní stav únavy materiálu. Způsob popsaný v tomto článku zahrnuje amplitudy a střední hodnoty tenzorů napětí a deformací a i historii zatěžování. Můžeme tedy objektivně vidět rozložení počtu cyklů do iniciace trhliny a tím mnohem lépe rozhodnout o případných konstrukčních změnách tlakové láhve. V tomto příspěvku je popsán vlastní způsob výpočtu počtu cyklů do iniciace trhliny a navrženo vhodné iterační řešení. Model únavy materiálu je totiž obecně velmi citlivý na vstupní hodnoty a velmi často dochází k divergenci řešení což navržený způsob výpočtu řeší. Díku tomuto přístupu vizualizace jsme nyní schopni mnohem lépe posoudit mezní stav únavy materiálu.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record