Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTeichmann, Dušanen
dc.contributor.authorRosek, Ondřejen
dc.date.accessioned2010-11-11T14:07:14Z
dc.date.available2010-11-11T14:07:14Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83313
dc.descriptionImport 11/11/2010cs
dc.description.abstractRosek, O. Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy na úseku Šumperk – Velké Losiny. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010, 163 stran. Diplomová práce, vedoucí Teichmann, D. Diplomová práce se zabývá problematikou časové koordinace autobusových spojů na úseku Šumperk – Velké Losiny. V úvodu jsou zpracovány vstupní podklady, podle kterých se určí možné časové posuny jednotlivých spojů a sestaví matematické modely časové koordinace. Pro řešení sestavených modelů je použit optimalizační program Xpress-IVE, který na základě sestavených matematických modelů navrhne optimální řešení. Na základě výsledků z programu Xpress-IVE byly provedeny změny v turnusových příkazech řidičů a změny v jízdních řádech jednotlivých spojů.cs
dc.description.abstractRosek, O. Public mass transportion system in section Šumperk city – Velké Losiny city time coordination. Ostrava: Institute of transport, Faculty of mechanical engineering College mining – Technical university of Ostrava, 2010, 163 pages. The diploma thesis, supervisor Teichmann, D. The diploma thesis deal with problems of time coordination bus connection on section Šumperk city – Velké Losiny city. In introduction are processed input groundworks, according to which designating shift in time of single connections and put together mathematical model of time coordination. To solving put together models is used optimization programme Xpress-IVE that the on the grounds put together mathematical models suggests optimum solving on the grounds results from programme Xpress-IVE were to be effected changes in tour's orders drivers and changes in timetable single connections.en
dc.format.extent985019 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčasová koordinacecs
dc.subjectdopravacs
dc.subjecttime coordinationen
dc.subjecttransporten
dc.titleČasová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy v úseku Šumperk - Velké Losinycs
dc.title.alternativePublic Mass Transportation System in Section Šumperk City - Velké Losiny City Time Coordinationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePastrňák, Michalen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisROS075_FS_N2301_2301T003_20_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam