Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBabjak, Jánen
dc.contributor.authorGrill, Jiříen
dc.date.accessioned2010-11-11T14:07:19Z
dc.date.available2010-11-11T14:07:19Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83315
dc.descriptionImport 11/11/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozdělením robotů podle kritérií a ukazuje kinematické struktury průmyslových robotů. Následně uvádí informace o skupině robotů Mitsubishi Melfa, do kterých spadá i robot RV-2AJ. Dále je zde popsáno programovací prostředí COSIROP a základní úkony jsou rozebrány jak v tomto prostředí, tak pomocí ovládacího panelu. Následuje návrh výukového RTP a nakonec jsou navrženy a realizovány vzorové úlohy.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with the dividing of robots according to the criteria and shows the kinematic structures of industrial robots. There are informations about group of robots Mitsubishi Melfa, which includes robot RV-2AJ. Furthermore there is described a programming environment COSIROP and basic tasks are explained in this environment and on the control panel. After that follows a proposal of educational robotized workplace and finally there are designed and realized model tasks.en
dc.format.extent2731232 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMitsubishi RV-2AJcs
dc.subjectCOSIROPcs
dc.subjectvzorové úlohycs
dc.subjectUCR.cs
dc.subjectMitsubishi RV-2AJen
dc.subjectCOSIROPen
dc.subjectmodel tasksen
dc.subjectUCR.en
dc.titleNávrh a realizace výukového RTP pro PR MITSUBISHI RV-2AJcs
dc.title.alternativeDesign and Realization of Educational Robotized Workplace for Industrial Robot MITSUBISHI RV-2AJen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKárník, Ladislaven
dc.date.accepted2010-10-21en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisGRI032_FS_N2301_2301T013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam