Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlček, Jozefen
dc.contributor.authorParák, Petren
dc.date.accessioned2010-11-11T14:08:47Z
dc.date.available2010-11-11T14:08:47Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83347
dc.descriptionImport 11/11/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou alkalické aktivace strusek, hlavně tedy alkalickou aktivací vysokopecních strusek. Vysokopecní strusky a ocelářské strusky zaujímají největší podíl z celkových vedlejších produktů ocelářských podniků. Granulovaná vysokopecní struska se vyznačuje skelnou strukturou a podobnými vlastnostmi cementů. V současnosti je granulovaná vysokopecní struska široce používána jako přísada k cementům na celém světě. Beton obsahující mletou vysokopecní strusku obvykle má delší čas tuhnutí, nižší počáteční pevnosti, ale zato vykazuje vyšší pevnosti později. Dále se vykazuje hustou mikrostrukturou a lepší odolností, srovnatelnou s Portlandskými cementy. Potencionální cementové vlastnosti granulovaných vysokopecních strusek, mohou být aktivovány použitím alkalických aktivátorů. Výzkumy potvrzují, že cementy obsahující alkalicky aktivované vysokopecní strusky, vykazují vyšší pevnosti, hustší strukturu a větší odolnost než Portlandské cementy. Práce zmiňuje řadu experimentů, které dokládají vlastnosti anorganických pojiv na bázi vysokopecní strusky, které byly aktivovány buď samostatně, nebo s přídavkem popílku.cs
dc.description.abstractThis diploma work deals with slas alkali activation issue, and with alkali activation of blast furnace slag in mainly. Blast furnace slag and steel slag make up the largest portion of byproducts in an integrated steel mill. Granulated blast furnace slag has a vitreous structure and exhibits cementitious properties. Presently, ground grenulated blast furnace slag is widely used as a cement replacement around the world. The concrete containing ground blast furnace slag usually has longer setting times, lower early strenght, but shows higher later strength, denser microstructure and betterdurability compared with the Portland cement concrete. The potential cementitious properties of granulated blast furnace slag can be effectively activated by using alkaline activators. Researchers have confirmed that clinkerless alkali-activated blast furnace slag cements, can exhibit higher strengths, denser structure, and better durability than Portland cement. The work quotes many experimental works, which confirm properties of blast furnace slag cements activated independently or with addition of fly ash.en
dc.format.extent904317 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVysokopecní granulovaná struskacs
dc.subjectAlkalické aktivátorycs
dc.subjectOcelářská struskacs
dc.subjectLehčené materiály.cs
dc.subjectAlkalická aktivacecs
dc.subjectAlcali–activationen
dc.subjectExpanded materials.en
dc.subjectAlcali activatorsen
dc.subjectGranulated blast furnace slagen
dc.subjectSteel slagen
dc.titleLehčené materiály na bázi metalurgických strusekcs
dc.title.alternativeLight - weight Materials based on the Metalurgical Slagsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeOvčačík, Filipen
dc.date.accepted2010-11-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department635 - Katedra tepelné technikyen
dc.contributor.consultantOvčačíková, Hanaen
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTepelná technika a průmyslová keramikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPAR064_FMMI_N2109_2109T025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam