Lehčené materiály na bázi metalurgických strusek

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83347

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlček, Jozef en
dc.contributor.author Parák, Petr en
dc.date.accessioned 2010-11-11T14:08:47Z
dc.date.available 2010-11-11T14:08:47Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83347
dc.description Import 11/11/2010 cs
dc.description Ve zpracování cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou alkalické aktivace strusek, hlavně tedy alkalickou aktivací vysokopecních strusek. Vysokopecní strusky a ocelářské strusky zaujímají největší podíl z celkových vedlejších produktů ocelářských podniků. Granulovaná vysokopecní struska se vyznačuje skelnou strukturou a podobnými vlastnostmi cementů. V současnosti je granulovaná vysokopecní struska široce používána jako přísada k cementům na celém světě. Beton obsahující mletou vysokopecní strusku obvykle má delší čas tuhnutí, nižší počáteční pevnosti, ale zato vykazuje vyšší pevnosti později. Dále se vykazuje hustou mikrostrukturou a lepší odolností, srovnatelnou s Portlandskými cementy. Potencionální cementové vlastnosti granulovaných vysokopecních strusek, mohou být aktivovány použitím alkalických aktivátorů. Výzkumy potvrzují, že cementy obsahující alkalicky aktivované vysokopecní strusky, vykazují vyšší pevnosti, hustší strukturu a větší odolnost než Portlandské cementy. Práce zmiňuje řadu experimentů, které dokládají vlastnosti anorganických pojiv na bázi vysokopecní strusky, které byly aktivovány buď samostatně, nebo s přídavkem popílku. cs
dc.description.abstract This diploma work deals with slas alkali activation issue, and with alkali activation of blast furnace slag in mainly. Blast furnace slag and steel slag make up the largest portion of byproducts in an integrated steel mill. Granulated blast furnace slag has a vitreous structure and exhibits cementitious properties. Presently, ground grenulated blast furnace slag is widely used as a cement replacement around the world. The concrete containing ground blast furnace slag usually has longer setting times, lower early strenght, but shows higher later strength, denser microstructure and betterdurability compared with the Portland cement concrete. The potential cementitious properties of granulated blast furnace slag can be effectively activated by using alkaline activators. Researchers have confirmed that clinkerless alkali-activated blast furnace slag cements, can exhibit higher strengths, denser structure, and better durability than Portland cement. The work quotes many experimental works, which confirm properties of blast furnace slag cements activated independently or with addition of fly ash. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 904317 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Vysokopecní granulovaná struska cs
dc.subject Ocelářská struska cs
dc.subject Alkalická aktivace cs
dc.subject Alkalické aktivátory cs
dc.subject Lehčené materiály. cs
dc.subject Steel slag en
dc.subject Expanded materials. en
dc.subject Alcali activators en
dc.subject Alcali–activation en
dc.subject Granulated blast furnace slag en
dc.title Lehčené materiály na bázi metalurgických strusek cs
dc.title.alternative Light - weight Materials based on the Metalurgical Slags en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ovčačík, Filip en
dc.date.accepted 2010-11-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 635 - Katedra tepelné techniky en
dc.contributor.consultant Ovčačíková, Hana en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Tepelná technika a průmyslová keramika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis PAR064_FMMI_N2109_2109T025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PAR064_FMMI_N2109_2109T025_2010.pdf 883.1Kb PDF View/Open
PAR064_FMMI_N2109_2109T025_2010_zadani.pdf 999.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics