Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorHoryl, Petr
dc.contributor.authorKozubek, Tomáš
dc.contributor.authorMarkopoulos, Alexandros
dc.contributor.authorBrzobohatý, Tomáš
dc.date.accessioned2010-11-18T05:45:06Z
dc.date.available2010-11-18T05:45:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 87-93 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83433
dc.description.abstractThe goal of this contribution is to present the MatSol library developed for the efficient solution of large problems in contact mechanics. The MatSol solvers are based on FETI domain decomposition methods which are well known by their parallel and numerical scalability. The performance is illustrated on a model contact problem of the cantilever cube over the obstacle. Finally, we compare the MatSol solution with the ANSYS one of a simplified contact problem with Coulomb friction of the yielding clamp connection.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/13hor.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleDemonstration of the MatSol library developed for the efficient solution of contact problems and its comparison with ANSYSen
dc.title.alternativeDemonstrace knihovny Matsol vyvinuté pro efektivní řešení kontaktních úloh a její srovnání s Ansysemen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enCílem tohoto příspěvku je představení knihovny MatSol vytvořené za účelem efektivního řešení rozsáhlých úloh kontaktní mechaniky. Řešiče v MatSolu jsou založeny na FETI metodách rozložení oblastí, které jsou dobře známé svou paralelní a numerickou škálovatelností. Efektivnost knihovny je demonstrována na modelové úloze nosníku tvaru krychle nad tuhou překážkou. Na závěr srovnáváme řešení zjednodušené kontaktní úlohy s Coulombovským třením poddajného svěrného spoje spočtená MatSolem a ANSYSem.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam