Demonstration of the MatSol library developed for the efficient solution of contact problems and its comparison with ANSYS

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83433

Show simple item record


dc.contributor.author Horyl, Petr
dc.contributor.author Kozubek, Tomáš
dc.contributor.author Markopoulos, Alexandros
dc.contributor.author Brzobohatý, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-11-18T05:45:06Z
dc.date.available 2010-11-18T05:45:06Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 87-93 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83433
dc.description.abstract The goal of this contribution is to present the MatSol library developed for the efficient solution of large problems in contact mechanics. The MatSol solvers are based on FETI domain decomposition methods which are well known by their parallel and numerical scalability. The performance is illustrated on a model contact problem of the cantilever cube over the obstacle. Finally, we compare the MatSol solution with the ANSYS one of a simplified contact problem with Coulomb friction of the yielding clamp connection. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/13hor.pdf
dc.title Demonstration of the MatSol library developed for the efficient solution of contact problems and its comparison with ANSYS en
dc.title.alternative Demonstrace knihovny Matsol vyvinuté pro efektivní řešení kontaktních úloh a její srovnání s Ansysem en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Cílem tohoto příspěvku je představení knihovny MatSol vytvořené za účelem efektivního řešení rozsáhlých úloh kontaktní mechaniky. Řešiče v MatSolu jsou založeny na FETI metodách rozložení oblastí, které jsou dobře známé svou paralelní a numerickou škálovatelností. Efektivnost knihovny je demonstrována na modelové úloze nosníku tvaru krychle nad tuhou překážkou. Na závěr srovnáváme řešení zjednodušené kontaktní úlohy s Coulombovským třením poddajného svěrného spoje spočtená MatSolem a ANSYSem. en

Files in this item

Files Size Format View Description
13hor.pdf 709.6Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics