Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorKoudelka, Petr
dc.contributor.authorLátal, Jan
dc.contributor.authorŠiška, Petr
dc.contributor.authorHanáček, František
dc.contributor.authorSkapa, Jan
dc.contributor.authorVašinek, Vladimír
dc.date.accessioned2011-02-03T12:01:38Z
dc.date.available2011-02-03T12:01:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationAdvances in electrical and electronic engineering. 2010, vol. 8, no. 1, p. 1-5.en
dc.identifier.issn1804-3119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83881
dc.description.abstractKvazi-jednovidová optická vlákna jsou optická vlákna s unikátními vlastnostmi, jejichž atypická profilová struktura umožňuje současné využití optického vlákna jako přenosového média a současně jako senzoru založeného na přerozdělování optického výkonu mezi několik vidů. Ve spolupráci s ÚFE AVČR byl vyvinut speciální typ kvazijednovidového vlákna SG1005, který je podroben experimentálnímu ověření jeho teoretických vlastností v optické laboratoři na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU Ostrava. Článek je zaměřen na posouzení vlivu mechanického napětí v podobě tahového zatížení vlákna na přerozdělení optického výkonu mezi jednotlivými vidy. Výsledky budou použity k dalšímu matematickému vyhodnocení.en
dc.format.extent336941 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesAdvances in electrical and electronic engineeringen
dc.relation.urihttp://advances.utc.sk/index.php/AEEEen
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/en
dc.titleStudium senzorických vlastností kvazi-jednovidových optických vlákenen
dc.title.alternativeThe study of sensory properties of quasi-singlemode fiberen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThe quasi-singlemode fibers are optical fibers with unique properties, the atypical profile structure allows the simultaneous use of optical fiber as transmission media and sensors, based on the distribution of optical power among several modes. In collaboration with the ASČR ÚFE was developed a special type of quasi-singlemode fiber SG1005, which is subjected to experimental verification of its theoretical properties in the optical laboratory at the Department of Telecommunications, VŠB-Technical University of Ostrava. The article is focused on assessing the impact of mechanical stress in the form of a tension load on the fiber optical power redistribution between modes. Results will be used to further mathematical evaluation.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • AEEE. 2010, vol. 8 [25]
  • OpenAIRE [2459]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam

Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)