Studium senzorických vlastností kvazi-jednovidových optických vláken

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83881

Show simple item record


dc.contributor.author Koudelka, Petr
dc.contributor.author Látal, Jan
dc.contributor.author Šiška, Petr
dc.contributor.author Hanáček, František
dc.contributor.author Skapa, Jan
dc.contributor.author Vašinek, Vladimír
dc.date.accessioned 2011-02-03T12:01:38Z
dc.date.available 2011-02-03T12:01:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Advances in electrical and electronic engineering. 2010, vol. 8, no. 1, p. 1-5. en
dc.identifier.issn 1804-3119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83881
dc.description.abstract Kvazi-jednovidová optická vlákna jsou optická vlákna s unikátními vlastnostmi, jejichž atypická profilová struktura umožňuje současné využití optického vlákna jako přenosového média a současně jako senzoru založeného na přerozdělování optického výkonu mezi několik vidů. Ve spolupráci s ÚFE AVČR byl vyvinut speciální typ kvazijednovidového vlákna SG1005, který je podroben experimentálnímu ověření jeho teoretických vlastností v optické laboratoři na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU Ostrava. Článek je zaměřen na posouzení vlivu mechanického napětí v podobě tahového zatížení vlákna na přerozdělení optického výkonu mezi jednotlivými vidy. Výsledky budou použity k dalšímu matematickému vyhodnocení. en
dc.format.extent 336941 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Advances in electrical and electronic engineering en
dc.relation.uri http://advances.utc.sk/index.php/AEEE en
dc.rights Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ en
dc.title Studium senzorických vlastností kvazi-jednovidových optických vláken en
dc.title.alternative The study of sensory properties of quasi-singlemode fiber en
dc.type article en
dc.description.abstract-en The quasi-singlemode fibers are optical fibers with unique properties, the atypical profile structure allows the simultaneous use of optical fiber as transmission media and sensors, based on the distribution of optical power among several modes. In collaboration with the ASČR ÚFE was developed a special type of quasi-singlemode fiber SG1005, which is subjected to experimental verification of its theoretical properties in the optical laboratory at the Department of Telecommunications, VŠB-Technical University of Ostrava. The article is focused on assessing the impact of mechanical stress in the form of a tension load on the fiber optical power redistribution between modes. Results will be used to further mathematical evaluation. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
AEEE-2010-8-1-1-koudelka.pdf 329.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics