Adaptácia zamestnancov vo vybranej organizácii

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83952

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kaňáková, Zdeňka en
dc.contributor.author Heglas, Marián en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:40:38Z
dc.date.available 2011-02-07T08:40:38Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83952
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej práce je analýza adaptačného procesu a návrhy na zlepšenie procesu adaptácie v organizácií. V teoretickej časti sa nachádza charakteristika adaptačného procesu, jej zložiek, nástrojov a koho sa dotýka. V časti charakteristiky organizácie je opísaná minulosť, súčasnosť, hodnoty a kultúra organizácie. V kapitole analýza problému je vypracovanie adaptačného procesu, ktorý bol popísaný v teoretickej časti. Pre lepšiu vypovedaciu schopnosť práce bolo vybrané sledované obdobie rokov 2007 – 2009. Úlohou kapitoly námetov, návrhov a doporučení je na základe výsledkov adaptačného procesu navrhnúť odporúčania, ktoré by mohli pomôcť organizácií pri jej ďalších činnostiach spojených s adaptačným procesom. cs
dc.description.abstract The work is an analysis of the adaptation process, and proposals to improve the adaptation process in organizations. The theoretical part is the description of the adaptation process, its components, tools, and who is affected. The characteristics of the organization is described by past, present, values and culture of the organization. In the chapter analysis of the problem is the development of the adaptation process, which was described in theory. For more meaningful work was selected over the period 2007 - 2009. The goal of the chapter ideas, suggestions and recommendations on the basis of the results of the adaptation process to make recommendations that could help organizations in its other activities related to the adaptation process. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 365696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Adaptačný proces cs
dc.subject pracovná adaptácia cs
dc.subject sociálna adaptácia cs
dc.subject mentoring cs
dc.subject fluktuácia cs
dc.subject školenie cs
dc.subject mentor cs
dc.subject Adaptation process en
dc.subject task adaptation en
dc.subject social adjustment en
dc.subject mentoring en
dc.subject turnover en
dc.subject training en
dc.subject mentor en
dc.title Adaptácia zamestnancov vo vybranej organizácii sk
dc.title.alternative Adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci cs
dc.title.alternative Adaptation of Employees in a Selected Organisation en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Adamec, Jarmil en
dc.date.accepted 2010-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HEG038_EKF_B6208_6208R037_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HEG038_EKF_B6208_6208R037_2010.pdf 357.1Kb PDF View/Open
HEG038_EKF_B6208_6208R037_2010_zadani.pdf 52.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics