Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRykalová, Evaen
dc.contributor.authorŠafran, Jakuben
dc.date.accessioned2011-02-07T08:42:39Z
dc.date.available2011-02-07T08:42:39Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83987
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce byla zpracována na téma „Revitalizace panelového objektu T02B“. Práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část je v rozsahu 69 stran a grafická část obsahuje 19 výkresů. Objekt se nachází v lokalitě městské části Havířov – Město. Práce je zaměřena na zateplení fasády, výměnu výplní otvorů a zateplení střešního pláště. Navrhované konstrukční řešení je v souladu s platnými předpisy a zákony. Textová část zahrnuje projektovou dokumentaci stavby, technologický předpis včetně rozpočtu, harmonogramu a zařízení staveniště. Grafická část obsahuje situaci stavby, půdorysy stávajících a nově navržených podlaží, základy, řezy objektu a pohledy nově navržené fasády. Diplomová práce byla zpracována dle výše uvedeného zadání. Všechny body zadání byly splněnycs
dc.description.abstractThis thesis was prepared on "Revitalization of prefabricated building T02B. The work is divided into text and the drawing part. The text is in the range of 69 pages of graphics and includes 19 drawings. The building is located in the urban area of Havirov - City. The work is focused on the facade insulation, replacement panes and insulation roof. The proposed design is in accordance with applicable regulations and laws. The text part includes project documentation, technology law including budget, schedule and construction site. Graphs include the construction situation, existing plans and proposed new floors, foundations, building sections and elevations proposed new facade. This thesis was prepared according to the above specifications. All entry points have been met.en
dc.format3 sl. : il. + 10 CD-Rcs
dc.format.extent9744835 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrevitalizace panelového objektucs
dc.subjecttechnologie ETICScs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectvýkresycs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectrevitalization of the building panelen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectETICS technologyen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjectdrawingsen
dc.titleRevitalizace panelového objektu T02Bcs
dc.title.alternativeRevitalization prefab building T02Ben
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200071cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeMaléř, Milošen
dc.date.accepted2011-01-12en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProvádění stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSAF063_FAST_N3607_3607T049_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam