Revitalizace panelového objektu T02B

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83987

Show simple item record


dc.contributor.advisor Rykalová, Eva en
dc.contributor.author Šafran, Jakub en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:42:39Z
dc.date.available 2011-02-07T08:42:39Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83987
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce byla zpracována na téma „Revitalizace panelového objektu T02B“. Práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část je v rozsahu 69 stran a grafická část obsahuje 19 výkresů. Objekt se nachází v lokalitě městské části Havířov – Město. Práce je zaměřena na zateplení fasády, výměnu výplní otvorů a zateplení střešního pláště. Navrhované konstrukční řešení je v souladu s platnými předpisy a zákony. Textová část zahrnuje projektovou dokumentaci stavby, technologický předpis včetně rozpočtu, harmonogramu a zařízení staveniště. Grafická část obsahuje situaci stavby, půdorysy stávajících a nově navržených podlaží, základy, řezy objektu a pohledy nově navržené fasády. Diplomová práce byla zpracována dle výše uvedeného zadání. Všechny body zadání byly splněny cs
dc.description.abstract This thesis was prepared on "Revitalization of prefabricated building T02B. The work is divided into text and the drawing part. The text is in the range of 69 pages of graphics and includes 19 drawings. The building is located in the urban area of Havirov - City. The work is focused on the facade insulation, replacement panes and insulation roof. The proposed design is in accordance with applicable regulations and laws. The text part includes project documentation, technology law including budget, schedule and construction site. Graphs include the construction situation, existing plans and proposed new floors, foundations, building sections and elevations proposed new facade. This thesis was prepared according to the above specifications. All entry points have been met. en
dc.format 3 sl. : il. + 10 CD-R cs
dc.format.extent 9744835 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject revitalizace panelového objektu cs
dc.subject technologie ETICS cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject harmonogram cs
dc.subject výkresy cs
dc.subject technická zpráva cs
dc.subject revitalization of the building panel en
dc.subject technical report en
dc.subject ETICS technology en
dc.subject budget en
dc.subject schedule en
dc.subject drawings en
dc.title Revitalizace panelového objektu T02B cs
dc.title.alternative Revitalization prefab building T02B en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200071 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Maléř, Miloš en
dc.date.accepted 2011-01-12 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Provádění staveb cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis SAF063_FAST_N3607_3607T049_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SAF063_FAST_N3607_3607T049_2010.pdf 9.293Mb PDF View/Open
SAF063_FAST_N3607_3607T049_2010_zadani.pdf 58.25Kb PDF View/Open
SAF063_FAST_N3607_3607T049_2010_priloha.pdf 6.782Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics