Územní studie využití rozvojové zóny v Ostravě Hrušově

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83997

Show simple item record


dc.contributor.advisor Švrček, Jakub en
dc.contributor.author Endel, Stanislav en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:43:15Z
dc.date.available 2011-02-07T08:43:15Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83997
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce navrhuje zástavbu stavbami pro lehký průmysl v rozvojové zóně v Ostravě - Hrušově. Návrh je zpracován variantně. Nejprve jsou shrnuty teoretické podklady, zejména podklady týkající se legislativy. Dále jsou zmíněny obecné poznatky o lokalitě. Praktická část zahrnuje konkrétní varianty řešení, které jsou doplněny nezbytnou výkresovou dokumentací. Nakonec je vybraný návrh zhodnocen z ekonomického hlediska. Práce je doplněna objemovou studií vybraného objektu. Práce byla vypracována na základě poznatků získaných během bakalářského a navazujícího magisterského studia a konzultací s odborníky na jednotlivé problematiky. Práce bude sloužit interním potřebám magistrátu města Ostravy jako jedna z možných alternativ při konečném rozhodování o budoucím využití území. cs
dc.description.abstract This diploma project proposes build-up area of buildings for light industry in development zone in Ostrava – Hrusov. Project is elaborated by variations. First, theoretically knowledge are resumed, especially knowledge, which refer about legislation. Then, general knowledge about area is mentioned. Practical part encompasses factual variants of resolution, which are completed by necessary design documentation. In the end, selected variant is reviewed by economically side. Work is completed by volume study of selected construction. The work was elaborated on the basis of knowledge, which was gained during bachelor and back-to-back magister studies, and of tuitions with experts at particular problems. The work will service to internal needs of municipality of Ostrava city as an one of potential alternatives by final decision making of area usage. en
dc.format 51, [14] l. : il. + 19 příl. cs
dc.format.extent 8084895 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject územní studie cs
dc.subject stavby lehkého průmyslu cs
dc.subject rozvojová zóna cs
dc.subject brownfield cs
dc.subject Ostrava-Hrušov cs
dc.subject territorial study en
dc.subject light industry consgtructions en
dc.subject development zone en
dc.subject brownfield en
dc.subject Ostrava-Hrusov en
dc.title Územní studie využití rozvojové zóny v Ostravě Hrušově cs
dc.title.alternative Territorial study of development zone Ostrava - Hrusov en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100065 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Malík, Karel en
dc.date.accepted 2011-01-11 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department Neuvedeno cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis END014_FAST_N3607_3607T013_2010 en

Files in this item

Files Size Format View
END014_FAST_N3607_3607T013_2010.pdf 7.710Mb PDF View/Open
END014_FAST_N3607_3607T013_2010_zadani.pdf 7.363Kb PDF View/Open
END014_FAST_N3607_3607T013_2010_priloha.pdf 9.430Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics