Studie nového využití sportovního areálu v Opavě - Malých Hošticích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84037

Show simple item record


dc.contributor.advisor Česelský, Jan en
dc.contributor.author Staňková, Zuzana en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:45:41Z
dc.date.available 2011-02-07T08:45:41Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84037
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je studie nového využití sportovního areálu v Malých Hošticích. V úvodní části diplomové práce je popsána problematika občanské vybavenosti, poznatky o řešeném území a zhodnocení stávajícího stavu objektů sportovního areálu. Hlavní část práce obsahuje textovou částí a výkresovou částí. Textová část je rozdělena na průvodní technickou zprávu a souhrnnou technickou zprávu. V závěru práce je ekonomické zhodnocení návrhu. Výkresová část je zpracována ve dvou variantách. První varianta je řešena s ohledem na požadavky investora. Druhou variantou je ztvárnění mojí vlastní představy o ideálním využití areálu bez ohledu na investora. Obě varianty byly koncipovány nejen pro obyvatele obce, ale i pro žáky místní základní školy. V závěru práce je ekonomické zhodnocení návrhu. cs
dc.description.abstract The aim of the graduation thesis isthe new utilization study of the sports komplex in Malé Hoštice. In introdustory part is described problem of civil facilities, technical knowledge municipal territory and target analysis subsisting score subject sports facility. Article includes text part and graphical part. Text part is divided to two sections - taccompanying technical and complex report. The concept of building structure is silved in two variants. The first variant is made after investor wals. The sekond variant is made after my self idea. Both variants were created for using for people who lives in cities and children of local primary school. Finish part of this thesis is the expenses calculation of chosen proposed solution. en
dc.format 58, [13] l. : il. + 25 příl. cs
dc.format.extent 6469095 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Studie nového využití sportovního areálu v Opavě - Malých Hošticích cs
dc.title.alternative The new utilization study of the sports complex in Opava, Malé Hoštice district en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100095 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Malík, Karel en
dc.date.accepted 2011-01-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis STA606_FAST_N3607_3607T013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STA606_FAST_N3607_3607T013_2010.pdf 6.169Mb PDF View/Open
STA606_FAST_N3607_3607T013_2010_zadani.pdf 6.495Kb PDF View/Open
STA606_FAST_N3607_3607T013_2010_priloha.rar 9.530Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics