Obecná metodika výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84093

Show simple item record


dc.contributor.advisor Česelský, Jan en
dc.contributor.author Bukovský, Tomáš en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:49:08Z
dc.date.available 2011-02-07T08:49:08Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84093
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na oblast obecního bytového fondu. Úvodní část práce obsahuje popis základních poznatků o vývoji a stavu domovního a bytového fondu a rozbor postupné transformace bytového fondu v České republice. Hlavním cílem práce je návrh obecné metodiky výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů. Metodika je založená na analýze portfolia obecního bytového fondu ze všech dostupných hledisek, která představují konkrétní výběrová kritéria, na jejichž základě dochází k postupnému výběru strategického bytového fondu. Jednotlivá hlediska jsou podrobně popsána samostatně. Důležitou částí práce je praktická aplikace vytvořené obecné metodiky na vybranou část obecního bytového fondu, ze které vyplývají konkrétní závěry. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on the municipal housing stock. The introductory part describes the basic knowledge on the development and condition of housing stock and analysis of the gradual transformation of the housing stock in the Czech Republic. The main purpose is to propose a general methodology for the selection of strategic housing in the privatization of municipal flats. The methodology is based on an analysis of the municipal housing stock portfolios from all available factors that present specific selection criteria, on their principle a gradual selection of the strategic housing happens. Individual questions are examined separately. An important part of this work is the practical application of a general methodology for the selected part of the municipal housing stock, where the concrete conclusions result from. en
dc.format 72 l. : il. + 4 příl. cs
dc.format.extent 1498216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bytový fond cs
dc.subject obecní cs
dc.subject metodika cs
dc.subject výběr cs
dc.subject strategický cs
dc.subject transformace cs
dc.subject privatizace cs
dc.subject bytová politika cs
dc.subject portfolio cs
dc.subject ekonomický cs
dc.subject technický cs
dc.subject sociální cs
dc.subject hledisko cs
dc.subject kritérium cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject vlastník cs
dc.subject pronajímatel cs
dc.subject správce cs
dc.subject obyvatelstvo cs
dc.subject občané cs
dc.subject nájemník cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject náklady cs
dc.subject nájemné cs
dc.subject návratnost cs
dc.subject postup cs
dc.subject analýza cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject housing stock en
dc.subject municipal en
dc.subject methodology en
dc.subject selection en
dc.subject strategy en
dc.subject transformation en
dc.subject privatization en
dc.subject housing policy en
dc.subject portfolio en
dc.subject economic en
dc.subject technological en
dc.subject social en
dc.subject perspective en
dc.subject criterion en
dc.subject segmentation en
dc.subject the owner en
dc.subject lessor en
dc.subject manager en
dc.subject people en
dc.subject citizens en
dc.subject tenant en
dc.subject efficiency en
dc.subject revenue en
dc.subject costs en
dc.subject rent en
dc.subject return en
dc.subject procedure en
dc.subject analysis en
dc.subject evaluation en
dc.subject application en
dc.subject recommendations en
dc.title Obecná metodika výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů cs
dc.title.alternative General methodology for the selection of the strategic housing stock in the privatization of municipal housing en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100061 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Ivančic, Petr en
dc.date.accepted 2011-01-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis BUK033_FAST_N3607_3607T013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BUK033_FAST_N3607_3607T013_2010.pdf 1.428Mb PDF View/Open
BUK033_FAST_N3607_3607T013_2010_zadani.pdf 572.2Kb PDF View/Open
BUK033_FAST_N3607_3607T013_2010_priloha.zip 4.897Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics