Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČeselský, Janen
dc.contributor.authorBukovský, Tomášen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:49:08Z
dc.date.available2011-02-07T08:49:08Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84093
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na oblast obecního bytového fondu. Úvodní část práce obsahuje popis základních poznatků o vývoji a stavu domovního a bytového fondu a rozbor postupné transformace bytového fondu v České republice. Hlavním cílem práce je návrh obecné metodiky výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů. Metodika je založená na analýze portfolia obecního bytového fondu ze všech dostupných hledisek, která představují konkrétní výběrová kritéria, na jejichž základě dochází k postupnému výběru strategického bytového fondu. Jednotlivá hlediska jsou podrobně popsána samostatně. Důležitou částí práce je praktická aplikace vytvořené obecné metodiky na vybranou část obecního bytového fondu, ze které vyplývají konkrétní závěry.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the municipal housing stock. The introductory part describes the basic knowledge on the development and condition of housing stock and analysis of the gradual transformation of the housing stock in the Czech Republic. The main purpose is to propose a general methodology for the selection of strategic housing in the privatization of municipal flats. The methodology is based on an analysis of the municipal housing stock portfolios from all available factors that present specific selection criteria, on their principle a gradual selection of the strategic housing happens. Individual questions are examined separately. An important part of this work is the practical application of a general methodology for the selected part of the municipal housing stock, where the concrete conclusions result from.en
dc.format72 l. : il. + 4 příl.cs
dc.format.extent1498216 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbytový fondcs
dc.subjectobecnícs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectvýběrcs
dc.subjectstrategickýcs
dc.subjecttransformacecs
dc.subjectprivatizacecs
dc.subjectbytová politikacs
dc.subjectportfoliocs
dc.subjectekonomickýcs
dc.subjecttechnickýcs
dc.subjectsociálnícs
dc.subjecthlediskocs
dc.subjectkritériumcs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectvlastníkcs
dc.subjectpronajímatelcs
dc.subjectsprávcecs
dc.subjectobyvatelstvocs
dc.subjectobčanécs
dc.subjectnájemníkcs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectnájemnécs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjectpostupcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectdoporučenícs
dc.subjecthousing stocken
dc.subjectmunicipalen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectselectionen
dc.subjectstrategyen
dc.subjecttransformationen
dc.subjectprivatizationen
dc.subjecthousing policyen
dc.subjectportfolioen
dc.subjecteconomicen
dc.subjecttechnologicalen
dc.subjectsocialen
dc.subjectperspectiveen
dc.subjectcriterionen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectthe owneren
dc.subjectlessoren
dc.subjectmanageren
dc.subjectpeopleen
dc.subjectcitizensen
dc.subjecttenanten
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectrevenueen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrenten
dc.subjectreturnen
dc.subjectprocedureen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectapplicationen
dc.subjectrecommendationsen
dc.titleObecná metodika výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytůcs
dc.title.alternativeGeneral methodology for the selection of the strategic housing stock in the privatization of municipal housingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100061cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeIvančic, Petren
dc.date.accepted2011-01-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBUK033_FAST_N3607_3607T013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam