Show simple item record

dc.contributor.authorTejkal, Vladimír
dc.contributor.authorFilka, Miloslav
dc.contributor.authorReichert, Pavel
dc.contributor.authorŠporik, Jan
dc.date.accessioned2011-02-09T09:17:55Z
dc.date.available2011-02-09T09:17:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationAdvances in electrical and electronic engineering. 2010, vol. 8, no. 4, p. 96-101.en
dc.identifier.issn1804-3119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84189
dc.description.abstractV článku jsme se zabývali dvoustavovými modulačními formáty a jejich uplatněním v pasivních optických sítích. Pasivní optická síť je charakteristická dělením optického signálu mezi několik koncových účastníků pomocí pasivních splitterů, které přidávají do sítě značný útlum. V simulacích byla zkoumána výkonnost vybraných modulačních formátů v závislosti na vysílacím výkonu za účelem ověření, zda nedochází ke zkreslení signálu. Dále byla zkoumána minimální chybovost celého systému pro každý modulační formát. Cílem bylo najít vhodné modulace, které by umožňovaly prodloužení dosahu a dělícího poměru současných pasivních optických sítí.en
dc.format.extent386917 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesAdvances in electrical and electronic engineeringen
dc.relation.urihttp://advances.utc.sk/index.php/AEEEen
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.titleDvoustavové modulační formáty v optických přístupových sítíchen
dc.title.alternativeBinary modulation formats in optical access networksen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enIn this paper the binary modulation formats and their application in passive optical networks have been discussed. Passive optical networks are characterized by dividing the optical signal between several end users by using passive splitters, which added a significant attenuation to the network. The performance of the selected modulation formats, depending on the transmitter power in order to verify that there is no signal distortion, has been examined in our simulations. A minimal error rate of the system for each modulation format has been also examined. Finding a suitable modulation, which would allow extension of the distance and splitting ration in current passive optical networks, has been the main aim.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • AEEE. 2010, vol. 8 [25]
  • OpenAIRE [2912]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)