Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorJiránková, Eva
dc.date.accessioned2011-02-11T05:41:24Z
dc.date.available2011-02-11T05:41:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1, p. 1-10 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84230
dc.description.abstractAs a result of the deposit caving, the original stress balance of the rock mass is affected; therefore, the stress always increases around the mined-out workings. The stress increase results in the stope surroundings compression distinguished by a certain surface subsidence measurable (the surface also features substantially smaller horizontal shifts as the second vector component of the general movement towards the mined-out workings metacentre). Determination of this subsidence value in relation to the extent and thickness of the mined-out workings is important to recognize the conditions under which a complete failure of the firm overlying layers occurred. At the first extraction in the area, that means failure in the whole thickness of overlying carboniferous rocks.en
dc.format.extent263030 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-1-1-10.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectsubsidence troughen
dc.subjectrock massen
dc.subjectsurface subsidenceen
dc.subjectcomplete failureen
dc.subjectoverlying layersen
dc.titleAssessment of failure condition of the extracted seams of the firm roof in dependence on the rock mass characteren
dc.title.alternativeHodnocení stavu porušení pevného nadloží dobývaných slojí v závislosti na charakteru horského masivuen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enVlivem dobývání ložiska na zával se narušuje původní napěťová rovnováha horského masivu, proto kolem vydobytého prostoru dochází vždy ke zvýšení napětí. Důsledkem zvýšeného napětí dochází ke stlačení okolí výrubu, které se projevuje určitým, měřitelným poklesem povrchu (na povrchu dochází také k výrazně menším vodorovným posunům jako druhé složky vektoru obecného pohybu směřujícího do metacentra vydobytých prostor). Určení této hodnoty poklesu s ohledem na rozsah a mocnost vydobytých porubů je důležité pro rozeznání stavu, kdy již došlo k celkovému porušení pevných nadložních vrstev. Při prvním dobývání v oblasti to znamená porušení celé mocnosti nadložních karbonských hornin.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]
  • OpenAIRE [2289]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam