Assessment of failure condition of the extracted seams of the firm roof in dependence on the rock mass character

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84230

Show simple item record


dc.contributor.author Jiránková, Eva
dc.date.accessioned 2011-02-11T05:41:24Z
dc.date.available 2011-02-11T05:41:24Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1, p. 1-10 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84230
dc.description.abstract As a result of the deposit caving, the original stress balance of the rock mass is affected; therefore, the stress always increases around the mined-out workings. The stress increase results in the stope surroundings compression distinguished by a certain surface subsidence measurable (the surface also features substantially smaller horizontal shifts as the second vector component of the general movement towards the mined-out workings metacentre). Determination of this subsidence value in relation to the extent and thickness of the mined-out workings is important to recognize the conditions under which a complete failure of the firm overlying layers occurred. At the first extraction in the area, that means failure in the whole thickness of overlying carboniferous rocks. en
dc.format.extent 263030 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-1-1-10.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject subsidence trough en
dc.subject rock mass en
dc.subject surface subsidence en
dc.subject complete failure en
dc.subject overlying layers en
dc.title Assessment of failure condition of the extracted seams of the firm roof in dependence on the rock mass character en
dc.title.alternative Hodnocení stavu porušení pevného nadloží dobývaných slojí v závislosti na charakteru horského masivu en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Vlivem dobývání ložiska na zával se narušuje původní napěťová rovnováha horského masivu, proto kolem vydobytého prostoru dochází vždy ke zvýšení napětí. Důsledkem zvýšeného napětí dochází ke stlačení okolí výrubu, které se projevuje určitým, měřitelným poklesem povrchu (na povrchu dochází také k výrazně menším vodorovným posunům jako druhé složky vektoru obecného pohybu směřujícího do metacentra vydobytých prostor). Určení této hodnoty poklesu s ohledem na rozsah a mocnost vydobytých porubů je důležité pro rozeznání stavu, kdy již došlo k celkovému porušení pevných nadložních vrstev. Při prvním dobývání v oblasti to znamená porušení celé mocnosti nadložních karbonských hornin. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2008-54-1-01-jirankova.pdf 256.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics