Design and realization of set-up for SPR measuring method

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84232

Show simple item record


dc.contributor.author Talik, Adam
dc.contributor.author Lesňák, Michal
dc.contributor.author Vlašín, Ondřej
dc.contributor.author Pištora, Jaromír
dc.date.accessioned 2011-02-11T05:55:39Z
dc.date.available 2011-02-11T05:55:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1, p. 23-26 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84232
dc.description.abstract Given paper describes modification of Gaertner L119 ellipsometer to apply the surface plasmon resonance (SPR) method. Final implementation has been tested on several basic measurements and obtained experimental data were compared with theoretical model. en
dc.format.extent 241850 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-1-23-26.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject surface plasmon resonance en
dc.subject SPR en
dc.subject Gaertner L119 en
dc.title Design and realization of set-up for SPR measuring method en
dc.title.alternative Návrh a realizace zařízení pro měření metodou SPR en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Předložená práce se zabývá popisem úprav elipsometru Gaertner L119 k měření metodou excitace povrchových plasmonů (SPR). Výsledná realizace byl prověřena na několika vstupních měřeních a změřené hodnoty byly porovnány s teoretickým modelem. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2008-54-1-23-talik.pdf 236.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics