Contribution to determination of coal grindability using Hardgrove method

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84233

Show simple item record


dc.contributor.author Tichánek, František
dc.date.accessioned 2011-02-11T06:10:17Z
dc.date.available 2011-02-11T06:10:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1, p. 27-32 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84233
dc.description.abstract The paper deals with determination of grindability of coal using Hardgrove method. Some non-availabilities of determination are mentioned as well as factors affecting grindability and relations for conversion of Hardgrove Grindability Index (HGI) values to Bond Work Index (Wi). Paper also provides information on utilization of Hardgrove method in Czech Republic and indicates HGI values for coal from OKD-Karvina region. en
dc.format.extent 207240 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-1-27-32.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject grindability en
dc.subject Hardgrove grindability index en
dc.subject HGI en
dc.subject Bond Work Index en
dc.subject Wi en
dc.title Contribution to determination of coal grindability using Hardgrove method en
dc.title.alternative Příspěvek ke stanovení melitelnosti uhlí metodou Hardgrove en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Příspěvek se zabývá stanovením melitelnosti uhlí pomocí metody Hardgrove. V příspěvku jsou uvedeny některé nedostupné informace a také faktory ovlivňující melitelnost a vztahy pro konverzi hodnot indexu melitelnosti Hardgrove (HGI) na Bondův index práce (Wi). Příspěvek rovněž poskytuje informace o použití metody Hardgrove v České republice a udává hodnoty HGI u uhlí z Ostravsko-karvinského revíru. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2008-54-1-27-tichanek.pdf 202.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics