Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorValová, Marie
dc.contributor.authorBieleszová, Silvia
dc.date.accessioned2011-02-11T07:45:18Z
dc.date.available2011-02-11T07:45:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 4, p. 45-51 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84249
dc.description.abstractMany studies show that the rates of water storage capacity can differ between different types of trees. The main purpose of this study was to compare specific water capacity of chosen types of woody species (Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Malus sp. as the representatives of broadleaved trees and as the representatives of coniferous were chosen species Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris). In some cases the rates of water retention capacity between the chosen trees were considerable, e.g. the water retention capacity of Malus sp with the tree trunk perimeter of 100 cm was 0,886 g/cm3 and water storage capacity of pendula with a tree trunk perimeter of 100 cm was 0,342 g/cm3. There were big differences between the losses of moisture during a 24-hour period. The understanding of differences in interspecific variation of water retention capacity can help us to gain a better insight into occurrence of some organisms living on tree trunks and their dependence.en
dc.format.extent224636 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-4-45-51.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectbark water retention capacityen
dc.subjectepiphyt mossen
dc.subjectinterspecific variationen
dc.titleInterspecific variations of bark´s water storage capacity of chosen types of trees and the dependance on occurance of epiphytic mossesen
dc.title.alternativeMezidruhové rozdíly vodní kapacity kůry pro vybrané druhy stromů a závislost na výskytu epifytických mechorostůen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enŘada studií ukazuje, že hodnoty vodní kapacity se mohou u jednotlivých druhů stromu značně lišit. Účelem této studie bylo porovnat specifickou vodní kapacitu u sedmi vybraných druhů dřevin. Z listnatých dřevin byli vybrány tyto druhy Acer pseudoplatanus, Betula pendula,Carpinus betulus, Malus sp., Z jehličnanů byly vybrány druhy Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris). V některých případech byly hodnoty vodní kapacity mezi jednotlivými druhy značné např. vodní kapacita stromu Malus sp s obvodem kmene 100 cm byla 0,886 g/cm3 a vodní kapacita stromu Betula pendula s obvodem kmene 100 cm byla 0,342 g/cm3. Velké rozdíly byly také ve ztrátě vlhkosti v průběhu 24 hodin. Poznání rozdílu mezidruhové vodní kapacity nám může pomoci v lepším pochopení závislosti výskytu některých organismů žijících na kmeni stromu.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]
  • OpenAIRE [2289]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam