Interspecific variations of bark´s water storage capacity of chosen types of trees and the dependance on occurance of epiphytic mosses

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84249

Show simple item record


dc.contributor.author Valová, Marie
dc.contributor.author Bieleszová, Silvia
dc.date.accessioned 2011-02-11T07:45:18Z
dc.date.available 2011-02-11T07:45:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 4, p. 45-51 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84249
dc.description.abstract Many studies show that the rates of water storage capacity can differ between different types of trees. The main purpose of this study was to compare specific water capacity of chosen types of woody species (Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Malus sp. as the representatives of broadleaved trees and as the representatives of coniferous were chosen species Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris). In some cases the rates of water retention capacity between the chosen trees were considerable, e.g. the water retention capacity of Malus sp with the tree trunk perimeter of 100 cm was 0,886 g/cm3 and water storage capacity of pendula with a tree trunk perimeter of 100 cm was 0,342 g/cm3. There were big differences between the losses of moisture during a 24-hour period. The understanding of differences in interspecific variation of water retention capacity can help us to gain a better insight into occurrence of some organisms living on tree trunks and their dependence. en
dc.format.extent 224636 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-4-45-51.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject bark water retention capacity en
dc.subject epiphyt moss en
dc.subject interspecific variation en
dc.title Interspecific variations of bark´s water storage capacity of chosen types of trees and the dependance on occurance of epiphytic mosses en
dc.title.alternative Mezidruhové rozdíly vodní kapacity kůry pro vybrané druhy stromů a závislost na výskytu epifytických mechorostů en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Řada studií ukazuje, že hodnoty vodní kapacity se mohou u jednotlivých druhů stromu značně lišit. Účelem této studie bylo porovnat specifickou vodní kapacitu u sedmi vybraných druhů dřevin. Z listnatých dřevin byli vybrány tyto druhy Acer pseudoplatanus, Betula pendula,Carpinus betulus, Malus sp., Z jehličnanů byly vybrány druhy Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris). V některých případech byly hodnoty vodní kapacity mezi jednotlivými druhy značné např. vodní kapacita stromu Malus sp s obvodem kmene 100 cm byla 0,886 g/cm3 a vodní kapacita stromu Betula pendula s obvodem kmene 100 cm byla 0,342 g/cm3. Velké rozdíly byly také ve ztrátě vlhkosti v průběhu 24 hodin. Poznání rozdílu mezidruhové vodní kapacity nám může pomoci v lepším pochopení závislosti výskytu některých organismů žijících na kmeni stromu. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2008-54-4-45-valova.pdf 219.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics