Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMarschalko, Marian
dc.contributor.authorJuriš, Peter
dc.contributor.authorPeňáz, Tomáš
dc.date.accessioned2011-02-11T12:04:20Z
dc.date.available2011-02-11T12:04:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 1, p. 45-54 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84258
dc.description.abstractThe current technological means in geographic information systems bring new possibilities of implementation of important natural conditions into land-use planning. The paper focuses on two such geofactors, i.e. workability of rocks and Prequaternary base, which are very important for future foundation engineering. At the same time, the study presents the form through which it is possible to provide the information to authorized offices and developers, namely using analyses of the factors through geographic information systems. This helps to determine areas with specified conditions in terms of the geofactors in question and the relevant authorities may be able to provide the information to future developers or may take it in consideration during decision-making on future land use. The studied area (model area 2, determined by a topographic map 15-43-05 in 1:10 000 scale) is located in Ostrava, the third largest city agglomeration in the north-east of the Czech Republic (city districts of Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz and Petřkovice), which is however most affected of all Czech cities as well as cities in the European scale by anthropogenic industrial and mining activities.en
dc.format.extent1494820 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-1-45-54.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectengineering geologyen
dc.subjecttown planningen
dc.subjectfoundation engineeringen
dc.subjectGISen
dc.titleRequired implementation of geofactors of rock workability and prequaternary base type into land-use planningen
dc.title.alternativePotřeby implementace geofaktorů těžitelnosti hornin a typu předkvartérního podkladu do územního plánováníen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enSoučasné technologické možnosti v geografických informačních systémem přináší nové možnosti implementace důležitých přírodních podmínek do územního plánování. Předložená studie má za cíl upozornit na dva takové geofaktory těžitelnosti a typu předkvaterního podkladu, které jsou velmi důležité pro zakládání budoucích inženýrských děl. Zároveň studie přináší formu, kterou je možno tyto informace kompetentním úřadům a uživatelům stavebníkům poskytovat pomocí analýz těchto faktorů prostřednictvím geografických informačních systémů. Vymezí se tak oblasti s vyspecifikováním konkrétních podmínek z hlediska řešených geofaktorů a příslušné úřady tak budou moci poskytnout tyto informace budoucím stavebníkům, respektive je mohou zohlednit při rozhodování o budoucím užití území v územním plánování. Studované území (modelová oblast č.2, vymezena topografickou mapou 15-43-05 v měřítku 1:10 000) se nachází v Ostravě třetí největší městské aglomeraci na severovýchodě České republiky (v městských obvodech Slezské Ostravy, Moravské Ostravy, Přívozu a Petřkovic), která je však nejvíce ovlivněna antropogenní průmyslovou a hornickou činností z velkých měst v České republice, ale také v evropském měřítku.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [2321]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam