Required implementation of geofactors of rock workability and prequaternary base type into land-use planning

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84258

Show simple item record


dc.contributor.author Marschalko, Marian
dc.contributor.author Juriš, Peter
dc.contributor.author Peňáz, Tomáš
dc.date.accessioned 2011-02-11T12:04:20Z
dc.date.available 2011-02-11T12:04:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 1, p. 45-54 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84258
dc.description.abstract The current technological means in geographic information systems bring new possibilities of implementation of important natural conditions into land-use planning. The paper focuses on two such geofactors, i.e. workability of rocks and Prequaternary base, which are very important for future foundation engineering. At the same time, the study presents the form through which it is possible to provide the information to authorized offices and developers, namely using analyses of the factors through geographic information systems. This helps to determine areas with specified conditions in terms of the geofactors in question and the relevant authorities may be able to provide the information to future developers or may take it in consideration during decision-making on future land use. The studied area (model area 2, determined by a topographic map 15-43-05 in 1:10 000 scale) is located in Ostrava, the third largest city agglomeration in the north-east of the Czech Republic (city districts of Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz and Petřkovice), which is however most affected of all Czech cities as well as cities in the European scale by anthropogenic industrial and mining activities. en
dc.format.extent 1494820 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-1-45-54.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject engineering geology en
dc.subject town planning en
dc.subject foundation engineering en
dc.subject GIS en
dc.title Required implementation of geofactors of rock workability and prequaternary base type into land-use planning en
dc.title.alternative Potřeby implementace geofaktorů těžitelnosti hornin a typu předkvartérního podkladu do územního plánování en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Současné technologické možnosti v geografických informačních systémem přináší nové možnosti implementace důležitých přírodních podmínek do územního plánování. Předložená studie má za cíl upozornit na dva takové geofaktory těžitelnosti a typu předkvaterního podkladu, které jsou velmi důležité pro zakládání budoucích inženýrských děl. Zároveň studie přináší formu, kterou je možno tyto informace kompetentním úřadům a uživatelům stavebníkům poskytovat pomocí analýz těchto faktorů prostřednictvím geografických informačních systémů. Vymezí se tak oblasti s vyspecifikováním konkrétních podmínek z hlediska řešených geofaktorů a příslušné úřady tak budou moci poskytnout tyto informace budoucím stavebníkům, respektive je mohou zohlednit při rozhodování o budoucím užití území v územním plánování. Studované území (modelová oblast č.2, vymezena topografickou mapou 15-43-05 v měřítku 1:10 000) se nachází v Ostravě třetí největší městské aglomeraci na severovýchodě České republiky (v městských obvodech Slezské Ostravy, Moravské Ostravy, Přívozu a Petřkovic), která je však nejvíce ovlivněna antropogenní průmyslovou a hornickou činností z velkých měst v České republice, ale také v evropském měřítku. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2009-55-1-45-marschalko.pdf 1.425Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics