Possibilities of utilization of gas reserves in abandoned underground as energy resources

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84262

Show simple item record


dc.contributor.author Trejbal, Zdeněk
dc.date.accessioned 2011-02-11T12:31:10Z
dc.date.available 2011-02-11T12:31:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2, p. 29-38 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84262
dc.description.abstract New problems revealed after finishing outputs in the coal mines in the Czech Republic and in another countries, too. The economic situation at the end of the last century led to an intense restriction of mining and the mines were closed. In many cases, as well in Ostrava-Karvina basin also the mine ventilation and degasification were interrupted. During the closing of the mines, especially the shafts and mine workings connected underground areas with the surface, laws of gas distribution were not respected often enough. It resulted in the known problems of gas emissions to the surface. The closed underground thus represents a gas reservoir where the gas is not only gathered, but also produced. So there is a possibility to use the gas as a potential power resource. en
dc.format.extent 739781 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-2-29-38.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject mine ventilation en
dc.subject gas en
dc.subject methane en
dc.subject energy supply en
dc.title Possibilities of utilization of gas reserves in abandoned underground as energy resources en
dc.title.alternative Možnosti využití zásob plynu v uzavřeném podzemí jako zdroje energie en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Po ukončení těžby v České republice, ale i dalších zemích, se objevily nové problémy. Ekonomická situace ke konci dvacátého století způsobila restrikci dobývání a uzavření dolů. V řadě případů, jakož i v ostravsko-karvinském revíru, byla ukončena degazace a větrání. Během uzavírání dolů, zejména jam a děl spojujících podzemí s povrchem, nebyly často respektovány zákony distribuce plynů. To způsobilo známý problém výstupu plynů z podzemí na povrch. Uzavřené podzemí tak představuje zásobník plynu, v něm se plyn nejen shromažďuje, ale i produkuje. Tak se nabízí možnost, získat tento plyn jako potenciální zdroj energie. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2009-55-2-29-trejbal.pdf 722.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics