Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorTrejbal, Zdeněk
dc.date.accessioned2011-02-11T12:31:10Z
dc.date.available2011-02-11T12:31:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2, p. 29-38 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84262
dc.description.abstractNew problems revealed after finishing outputs in the coal mines in the Czech Republic and in another countries, too. The economic situation at the end of the last century led to an intense restriction of mining and the mines were closed. In many cases, as well in Ostrava-Karvina basin also the mine ventilation and degasification were interrupted. During the closing of the mines, especially the shafts and mine workings connected underground areas with the surface, laws of gas distribution were not respected often enough. It resulted in the known problems of gas emissions to the surface. The closed underground thus represents a gas reservoir where the gas is not only gathered, but also produced. So there is a possibility to use the gas as a potential power resource.en
dc.format.extent739781 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-2-29-38.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectmine ventilationen
dc.subjectgasen
dc.subjectmethaneen
dc.subjectenergy supplyen
dc.titlePossibilities of utilization of gas reserves in abandoned underground as energy resourcesen
dc.title.alternativeMožnosti využití zásob plynu v uzavřeném podzemí jako zdroje energieen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPo ukončení těžby v České republice, ale i dalších zemích, se objevily nové problémy. Ekonomická situace ke konci dvacátého století způsobila restrikci dobývání a uzavření dolů. V řadě případů, jakož i v ostravsko-karvinském revíru, byla ukončena degazace a větrání. Během uzavírání dolů, zejména jam a děl spojujících podzemí s povrchem, nebyly často respektovány zákony distribuce plynů. To způsobilo známý problém výstupu plynů z podzemí na povrch. Uzavřené podzemí tak představuje zásobník plynu, v něm se plyn nejen shromažďuje, ale i produkuje. Tak se nabízí možnost, získat tento plyn jako potenciální zdroj energie.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [2290]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam