Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMikoláš, Milan
dc.date.accessioned2011-02-11T12:39:25Z
dc.date.available2011-02-11T12:39:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2, p. 43-50 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84264
dc.description.abstractSince the very beginning of its development the brown coal openwork in Sokolov area has been marked by lack of overburden dumps for piling up overburden materials. Under these circumstances virtually all of these overburden dumps of operating opencast mines were fully or partially built up on a seam area and overlap part of coal reserves not being in the past designed for mining, or with awareness of necessary partial extraction in the future. The overburden dump management works continually with tense balance of discharging areas, therefore it was always necessary to use the discharging areas to the maximum. Many measures were worked out for the purpose. We can say that without these measures we could not solve a whole series of complicated conditions of overburden dumps structure in this area and thus in some degree ensure reliability of dump capacities.en
dc.format.extent308644 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-2-43-50.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectoverburden dumpen
dc.subjectgeotechnicsen
dc.subjectsoilen
dc.subjectpenetrationen
dc.subjectexploration wellen
dc.titleGeotechnical soil properties of Podkrušnohorská overburden dumpen
dc.title.alternativeGeotechnické vlastnosti zemin na Podkrušnohorské výsypceen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPovrchové dobývání hnědého uhlí v sokolovském revíru je od samého počátku svého rozvoje poznamenáno nedostatkem výsypných prostorů pro ukládání skrývkových materiálů. Za těchto okolností prakticky všechny výsypky lomových provozů zčásti nebo zcela byly budovány na slojovém území a překrývají části uhelných zásob v minulosti neuvažovaných k těžbě nebo s vědomím nutného částečného odtěžení v budoucnosti. Výsypkové hospodářství pracuje prakticky neustále s napjatou bilancí výsypných prostorů, a proto bylo vždy nutno dbát na to, aby výsypný prostor byl využit maximálně. K tomu byla zpracována celá řada opatření. Je možno konstatovat, že bez těchto opatření by nebylo možno vyřešit celou řadu složitých podmínek stavby výsypek v revíru a do značné míry tak zajistit spolehlivost výsypkových kapacit revíru.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [2290]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam