Geotechnical soil properties of Podkrušnohorská overburden dump

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84264

Show simple item record


dc.contributor.author Mikoláš, Milan
dc.date.accessioned 2011-02-11T12:39:25Z
dc.date.available 2011-02-11T12:39:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2, p. 43-50 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84264
dc.description.abstract Since the very beginning of its development the brown coal openwork in Sokolov area has been marked by lack of overburden dumps for piling up overburden materials. Under these circumstances virtually all of these overburden dumps of operating opencast mines were fully or partially built up on a seam area and overlap part of coal reserves not being in the past designed for mining, or with awareness of necessary partial extraction in the future. The overburden dump management works continually with tense balance of discharging areas, therefore it was always necessary to use the discharging areas to the maximum. Many measures were worked out for the purpose. We can say that without these measures we could not solve a whole series of complicated conditions of overburden dumps structure in this area and thus in some degree ensure reliability of dump capacities. en
dc.format.extent 308644 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-2-43-50.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject overburden dump en
dc.subject geotechnics en
dc.subject soil en
dc.subject penetration en
dc.subject exploration well en
dc.title Geotechnical soil properties of Podkrušnohorská overburden dump en
dc.title.alternative Geotechnické vlastnosti zemin na Podkrušnohorské výsypce en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Povrchové dobývání hnědého uhlí v sokolovském revíru je od samého počátku svého rozvoje poznamenáno nedostatkem výsypných prostorů pro ukládání skrývkových materiálů. Za těchto okolností prakticky všechny výsypky lomových provozů zčásti nebo zcela byly budovány na slojovém území a překrývají části uhelných zásob v minulosti neuvažovaných k těžbě nebo s vědomím nutného částečného odtěžení v budoucnosti. Výsypkové hospodářství pracuje prakticky neustále s napjatou bilancí výsypných prostorů, a proto bylo vždy nutno dbát na to, aby výsypný prostor byl využit maximálně. K tomu byla zpracována celá řada opatření. Je možno konstatovat, že bez těchto opatření by nebylo možno vyřešit celou řadu složitých podmínek stavby výsypek v revíru a do značné míry tak zajistit spolehlivost výsypkových kapacit revíru. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2009-55-2-43-mikolas.pdf 301.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics