Possibilities of treatment and utilization of sludges from desulphation of mine waters

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84267

Show simple item record


dc.contributor.author Hajduková, Jitka
dc.contributor.author Vidlář, Jiří
dc.date.accessioned 2011-02-14T05:35:27Z
dc.date.available 2011-02-14T05:35:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 3, p. 16-25 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84267
dc.description.abstract In this contribution problems of sludges produced during the desulphation process of mine waters is solved, developed in the Institute of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB-TU Ostrava. The sludge comes from chemical precipitation of sulphate ions during their reaction with a combination of ions Ca2+, Al3+, OH-, AlO2-. The laboratory tests were done on the mine water samples from the locality of the pit Jiří, Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.. These waters are loaded by a high concentration of sulphate ions (1 100 mg.l-1) and low pH (2,8). The first part was specialized on testing of efficiency of the desulphation method of IEI-HGF, VSB-TU. The next part was focused on a possibility of utilization of the sludges as donors of aluminium ions, repeatedly usable in the process of desulphation. en
dc.format.extent 366648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-3-16-25.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject mine water en
dc.subject desulphation en
dc.subject sewage sludge en
dc.subject desulphation sludge en
dc.subject recovery en
dc.title Possibilities of treatment and utilization of sludges from desulphation of mine waters en
dc.title.alternative Možnosti úpravy a dalšího využití kalů z procesu desulfatace důlních vod en
dc.type article en
dc.description.abstract-en V předloženém příspěvku je řešena problematika kalů, vznikajících při procesu desulfatace důlních vod, vyvinutém na Institutu environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava (dále jen IEI-HGF, VŠB-TU Ostrava). Jde o kal vznikající chemickým srážením síranů, při reakci síranů s kombinací vnesených iontů Ca2+, Al3+, OH-, AlO2-. Testy byly provedeny na vzorcích důlních vod lokality velkolomu Jiří, Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Tyto vody jsou zatíženy vysokou koncentrací síranů (cca 1 100 mg.l-1) a nízkým pH (2,8). První část byla zaměřena na testování účinnosti desulfatace dle metody IEI-HGF, VŠB-TU Ostrava. Další část byla zaměřena na možnost využití vzniklého kalu jako donoru hlinitých iontů, opětovně využitelných v procesu desulfatace. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2009-55-3-16-hajdukova.pdf 358.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics