Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorHajduková, Jitka
dc.contributor.authorVidlář, Jiří
dc.date.accessioned2011-02-14T05:35:27Z
dc.date.available2011-02-14T05:35:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 3, p. 16-25 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84267
dc.description.abstractIn this contribution problems of sludges produced during the desulphation process of mine waters is solved, developed in the Institute of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB-TU Ostrava. The sludge comes from chemical precipitation of sulphate ions during their reaction with a combination of ions Ca2+, Al3+, OH-, AlO2-. The laboratory tests were done on the mine water samples from the locality of the pit Jiří, Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.. These waters are loaded by a high concentration of sulphate ions (1 100 mg.l-1) and low pH (2,8). The first part was specialized on testing of efficiency of the desulphation method of IEI-HGF, VSB-TU. The next part was focused on a possibility of utilization of the sludges as donors of aluminium ions, repeatedly usable in the process of desulphation.en
dc.format.extent366648 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-3-16-25.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectmine wateren
dc.subjectdesulphationen
dc.subjectsewage sludgeen
dc.subjectdesulphation sludgeen
dc.subjectrecoveryen
dc.titlePossibilities of treatment and utilization of sludges from desulphation of mine watersen
dc.title.alternativeMožnosti úpravy a dalšího využití kalů z procesu desulfatace důlních voden
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enV předloženém příspěvku je řešena problematika kalů, vznikajících při procesu desulfatace důlních vod, vyvinutém na Institutu environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava (dále jen IEI-HGF, VŠB-TU Ostrava). Jde o kal vznikající chemickým srážením síranů, při reakci síranů s kombinací vnesených iontů Ca2+, Al3+, OH-, AlO2-. Testy byly provedeny na vzorcích důlních vod lokality velkolomu Jiří, Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Tyto vody jsou zatíženy vysokou koncentrací síranů (cca 1 100 mg.l-1) a nízkým pH (2,8). První část byla zaměřena na testování účinnosti desulfatace dle metody IEI-HGF, VŠB-TU Ostrava. Další část byla zaměřena na možnost využití vzniklého kalu jako donoru hlinitých iontů, opětovně využitelných v procesu desulfatace.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [2290]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam