Show simple item record

dc.contributor.authorHrubá, Lucie
dc.date.accessioned2011-02-14T05:50:55Z
dc.date.available2011-02-14T05:50:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 3, p. 35-44 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84269
dc.description.abstractCartography as a discipline with a rich history, analogously to other sciences, went during last years through a tremendous development, namely especially due to rapid advances in technologies. The digital technologies cause changes virtually in all scientific disciplines, not excepting cartography. In the field of cartography they bring new methods of data processing and new ways of presentation as well. Therewith a different view of map and reader’s relation to map is related. However, such changes open quite new possibilities of phenomenon representations on maps. One of the possibilities is the utilization of dynamic visualization in computer cartography, namely not only for expressing phenomenon dynamics, but also for attracting attention of the user to significant phenomena or objects. Methods being used for paper maps can be adapted and extended by advanced expression means of computer cartography to interpret dynamics of spatial phenomena. In introduction the contribution deals briefly with trends in up-to-date computer cartography. In its further part it then deals with a concept of dynamic visualization and methods of dynamic representation below demonstrated on examples of applications in the transport domain. Transport as a spatial and time-variable phenomenon is a perfect application field for the utilization of computer cartography methods and especially for the utilization of dynamic visualization. We might provide a whole series of examples and suggestions for its utilization, however the contribution does not set the aim of introducing their detailed overview. The contribution is focused on creating a brief overview of techniques of dynamic representation being used for visualization with illustrative examples in the transport domain.en
dc.format.extent478443 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-3-35-44.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectcartographyen
dc.subjectanimationen
dc.subjectdynamic visualizationen
dc.subjectmapen
dc.subjecttransporten
dc.subjecttrafficen
dc.titleDynamic visualization in transport domainen
dc.title.alternativeDynamická vizualizace v oblasti dopravyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enKartografie, jako věda s bohatou historií, podobně jako jiné vědy, prošla během minulých let obrovským vývojem, a to především v důsledku rozvoje technologií. Digitální technologie způsobují změny prakticky ve všech vědních oborech, kartografii nevyjímaje. V oblasti kartografie přináší nové metody zpracování dat i nové způsoby prezentace. S tímto je pak spojen odlišný pohled na mapu a vztah čtenáře k této mapě. Tyto změny však otevírají zcela nové možnosti znázornění jevů na mapách. Jednou z těchto možností je využití dynamické vizualizace v počítačové kartografii, a to nejen pro vyjádření dynamiky jevu, ale také pro upoutání pozornosti uživatele k významným jevům či objektům. Metody použité u map v tištěné podobě je možné přizpůsobit a rozšířit o moderní vyjadřovací prostředky počítačové kartografie k vyjádření dynamiky prostorového jevu. Příspěvek se v úvodu stručně zabývá trendy v současné počítačové kartografii. V další části se pak zabývá pojmem dynamické vizualizace a způsoby dynamické reprezentace, které jsou dále demonstrovány na příkladech aplikací z oblasti dopravy. Doprava jako prostorový a v čase proměnný jev je ideální aplikační oblastí pro využití metod počítačové kartografie a zvláště pro využití dynamické vizualizace. Příkladů a námětů pro její využití může být poskytnuta celá řada, avšak tento příspěvek si neklade za cíl uvést jejich vyčerpávající přehled. Příspěvek je zaměřen na vytvoření stručného přehledu používaných technik dynamické reprezentace pro vizualizaci s ilustračními příklady z oblasti dopravy.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [2723]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record