Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorCechlová, Kateřina
dc.contributor.authorPullmanová, Monika
dc.date.accessioned2011-02-15T05:27:33Z
dc.date.available2011-02-15T05:27:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 1, p. 1-9 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84287
dc.description.abstractThe use of sorption technology for the removal of contaminants of waste streams is favorable when biological treatments are not applicable. Utilization of agricultural waste for sorption is one of the alternative technologies for cleaning of industrial wastewaters. This part of the utilization of industrial wastes for wastewater treatment project aims to investigate the use of bean-pods Phasoleus vulgaris L and plum nuts Prunus cerasifera – myrobalan as a sorbent, verify the chemical and thermal activation of the sorbent and investigate the sorption of Cd, Cr, Pb and Zn from syntheticaly prepared waste water.en
dc.format.extent556197 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-1-1-9.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectadsorbenten
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectagriculture wasteen
dc.subjectsorption kineticsen
dc.subjectisothermsen
dc.titleUtilization of agricultural waste (Phasoleus vulgaris L, Prunus Cerasifera - Myrobalan) for wastewater treatment high in Cd, Cr, Pb and Zn by sorptionen
dc.title.alternativeVyužití odpadu ze zemědělství (Phasoleus vulgaris L, Prunus Cerasifera - Myrobalan) jako sorbentu pro čištění odpadních vod s vyšším obsahem Cd, Cr, Pb a Znen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enTechnologie adsorpce kontaminantů z vodného prostředí se využívá převážně tam, kde nelze využít jejich biologického čištění. Využití zemědělského odpadu je jednou z možných alternativ čištění průmyslových odpadních vod. Zde budou prezentovány dílčí výsledky projektu, který se zabývá využitím fazolového lusku Phasoleus vulgaris L a pecky švestky Prunus cerasifera - myrobalan jako sorbentu pro sorpci Cd, Cr, Pb a Zn z modelových roztoků, při různorodé modifikaci jejich chemické úpravy.en


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2290]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam