Utilization of agricultural waste (Phasoleus vulgaris L, Prunus Cerasifera - Myrobalan) for wastewater treatment high in Cd, Cr, Pb and Zn by sorption

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84287

Show simple item record


dc.contributor.author Cechlová, Kateřina
dc.contributor.author Pullmanová, Monika
dc.date.accessioned 2011-02-15T05:27:33Z
dc.date.available 2011-02-15T05:27:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 1, p. 1-9 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84287
dc.description.abstract The use of sorption technology for the removal of contaminants of waste streams is favorable when biological treatments are not applicable. Utilization of agricultural waste for sorption is one of the alternative technologies for cleaning of industrial wastewaters. This part of the utilization of industrial wastes for wastewater treatment project aims to investigate the use of bean-pods Phasoleus vulgaris L and plum nuts Prunus cerasifera – myrobalan as a sorbent, verify the chemical and thermal activation of the sorbent and investigate the sorption of Cd, Cr, Pb and Zn from syntheticaly prepared waste water. en
dc.format.extent 556197 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-1-1-9.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject adsorbent en
dc.subject heavy metals en
dc.subject agriculture waste en
dc.subject sorption kinetics en
dc.subject isotherms en
dc.title Utilization of agricultural waste (Phasoleus vulgaris L, Prunus Cerasifera - Myrobalan) for wastewater treatment high in Cd, Cr, Pb and Zn by sorption en
dc.title.alternative Využití odpadu ze zemědělství (Phasoleus vulgaris L, Prunus Cerasifera - Myrobalan) jako sorbentu pro čištění odpadních vod s vyšším obsahem Cd, Cr, Pb a Zn en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Technologie adsorpce kontaminantů z vodného prostředí se využívá převážně tam, kde nelze využít jejich biologického čištění. Využití zemědělského odpadu je jednou z možných alternativ čištění průmyslových odpadních vod. Zde budou prezentovány dílčí výsledky projektu, který se zabývá využitím fazolového lusku Phasoleus vulgaris L a pecky švestky Prunus cerasifera - myrobalan jako sorbentu pro sorpci Cd, Cr, Pb a Zn z modelových roztoků, při různorodé modifikaci jejich chemické úpravy. en

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-1-01-cechlova.pdf 543.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics