Finite element analysis of stress transfer in carbon nanotube reinforced magnesium matrix composites

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84291

Show simple item record


dc.contributor.author Li, Sinian
dc.contributor.author Wang, Yang
dc.contributor.author Rümmeli, M. H.
dc.contributor.author Vlček, Jaroslav
dc.contributor.author Pištora, Jaromír
dc.contributor.author Lesňák, Michal
dc.date.accessioned 2011-02-15T06:20:42Z
dc.date.available 2011-02-15T06:20:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 1, p. 36-42 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84291
dc.description.abstract A simplified finite element model was established to simulate deformation of carbon nanotubes (CNTs) reinforcing magnesium matrix composites during the tensile test. The stress and strain of matrix and reinforcement agent and the effect of interface on mechanical behaviour of composites were specially studied. The simulation results showed that for uniformly distributed CNTs a stress concentration occurs from the fibre axis towards the interface. The simulations proved that the destruction of the composites starts at the interface; what well coincides with the experimental results. en
dc.format.extent 326476 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-1-36-42.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject CNTs en
dc.subject Mg matrix composites en
dc.subject Finite element method en
dc.subject ANSYS en
dc.title Finite element analysis of stress transfer in carbon nanotube reinforced magnesium matrix composites en
dc.title.alternative Konečně-prvková analýza přenosu tlaku v magneziových kompozitech vyztužených uhlíkovými nanotrubicemi en
dc.type article en
dc.description.abstract-en V příspěvku je podán zjednodušený konečně-prvkový model deformace karbonových nanotrubic vyztužujících hořčíkovou matrici při tahové zkoušce. Speciálně jsou studovány napětí a přetvoření v matrici i ve zpevňujících komponentech, jakož i mechanické chování rozhraní. Simulační výsledky ukazují, že koncentrace tlaku působí od osy vlákna směrem k rozhraní. Destrukce kompozitu začíná na rozhraní s matricí, což je ve shodě s experimentálními výsledky. en

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-1-36-li.pdf 318.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics