Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorLi, Sinian
dc.contributor.authorWang, Yang
dc.contributor.authorRümmeli, M. H.
dc.contributor.authorVlček, Jaroslav
dc.contributor.authorPištora, Jaromír
dc.contributor.authorLesňák, Michal
dc.date.accessioned2011-02-15T06:20:42Z
dc.date.available2011-02-15T06:20:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 1, p. 36-42 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84291
dc.description.abstractA simplified finite element model was established to simulate deformation of carbon nanotubes (CNTs) reinforcing magnesium matrix composites during the tensile test. The stress and strain of matrix and reinforcement agent and the effect of interface on mechanical behaviour of composites were specially studied. The simulation results showed that for uniformly distributed CNTs a stress concentration occurs from the fibre axis towards the interface. The simulations proved that the destruction of the composites starts at the interface; what well coincides with the experimental results.en
dc.format.extent326476 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-1-36-42.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectCNTsen
dc.subjectMg matrix compositesen
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectANSYSen
dc.titleFinite element analysis of stress transfer in carbon nanotube reinforced magnesium matrix compositesen
dc.title.alternativeKonečně-prvková analýza přenosu tlaku v magneziových kompozitech vyztužených uhlíkovými nanotrubicemien
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enV příspěvku je podán zjednodušený konečně-prvkový model deformace karbonových nanotrubic vyztužujících hořčíkovou matrici při tahové zkoušce. Speciálně jsou studovány napětí a přetvoření v matrici i ve zpevňujících komponentech, jakož i mechanické chování rozhraní. Simulační výsledky ukazují, že koncentrace tlaku působí od osy vlákna směrem k rozhraní. Destrukce kompozitu začíná na rozhraní s matricí, což je ve shodě s experimentálními výsledky.en


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2321]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam