Show simple item record

dc.contributor.authorŘepka, Michal
dc.contributor.authorValíček, Jan
dc.contributor.authorKušnerová, Milena
dc.contributor.authorHloch, Sergej
dc.date.accessioned2011-02-22T07:22:09Z
dc.date.available2011-02-22T07:22:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 17-21 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84306
dc.description.abstractThe abrasive waterjet technology is used today mainly for cutting metal materials. However, it is possible to use this technology also for cutting non-metal materials like marble or other materials whose surface must comply with specific parameters. Cutting non-metal materials using the abrasive waterjet technology is quite rare at present and we can find it mainly in laboratories. The main reason can be complicated settings of technological parameters. Technicians working with these mechanisms can predict these parameters based on their previous experience. Without such experience or when using new materials they have to make a lot of experiments to find the right technological parameters. The main task of this paper is to show how to use modern small computers to apply the automated system for the prediction of necessary parameters for the abrasive water jet cutting system which is developed at our university. This automated system can be helpful especially for the technicians who works with the abrasive waterjet technology or it may be part of robotized workplaces in future.en
dc.format.extent714755 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-17-21.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectabrasive water jeten
dc.subjectpredictionen
dc.subjectrobotsen
dc.subjectmarble mineen
dc.titleAutomated system for prediction of technological parameters of abrasive water jet cutting mechanismen
dc.title.alternativeAutomatizovaný systém pro návrh technologických parametrů hydro-abrazivního dělení materiáluen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enV dnešní době je technologie hydro-abrazivního paprsku (AWJ) užívána zejména pro dělení kovových materiálů. Avšak tuto technologii je možné také využít pro dělení nekovových materiálů např. mramor nebo jiných materiálů, u kterých je důležité získat povrch s určitými parametry. Využití této technologie pro dělení nekovových materiálů je v dnešní době zatím ojedinělé, protože nastavení technologických parametrů je velice komplikované. Technici, kteří pracují s tímto zařízením, obvykle nastavují technologické parametry podle předchozích zkušeností. Pokud však nemají předchozí zkušenosti nebo pracují s novým materiálem, musí provést mnoho testů, tak aby byli schopni nalézt odpovídající technologické parametry. Článek je zaměřen na seznámení s automatizovaným systémem pro návrh technologických parametrů technologie AWJ a využití malých počítačových systémů. Tento automatizovaný systém je použitelný zejména pro techniky pracující s technologii AWJ a nebo v budoucnu může být součástí robotizovaných pracovišť v dolech.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2723]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record