Automated system for prediction of technological parameters of abrasive water jet cutting mechanism

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84306

Show simple item record


dc.contributor.author Řepka, Michal
dc.contributor.author Valíček, Jan
dc.contributor.author Kušnerová, Milena
dc.contributor.author Hloch, Sergej
dc.date.accessioned 2011-02-22T07:22:09Z
dc.date.available 2011-02-22T07:22:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 17-21 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84306
dc.description.abstract The abrasive waterjet technology is used today mainly for cutting metal materials. However, it is possible to use this technology also for cutting non-metal materials like marble or other materials whose surface must comply with specific parameters. Cutting non-metal materials using the abrasive waterjet technology is quite rare at present and we can find it mainly in laboratories. The main reason can be complicated settings of technological parameters. Technicians working with these mechanisms can predict these parameters based on their previous experience. Without such experience or when using new materials they have to make a lot of experiments to find the right technological parameters. The main task of this paper is to show how to use modern small computers to apply the automated system for the prediction of necessary parameters for the abrasive water jet cutting system which is developed at our university. This automated system can be helpful especially for the technicians who works with the abrasive waterjet technology or it may be part of robotized workplaces in future. en
dc.format.extent 714755 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-17-21.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject abrasive water jet en
dc.subject prediction en
dc.subject robots en
dc.subject marble mine en
dc.title Automated system for prediction of technological parameters of abrasive water jet cutting mechanism en
dc.title.alternative Automatizovaný systém pro návrh technologických parametrů hydro-abrazivního dělení materiálu en
dc.type article en
dc.description.abstract-en V dnešní době je technologie hydro-abrazivního paprsku (AWJ) užívána zejména pro dělení kovových materiálů. Avšak tuto technologii je možné také využít pro dělení nekovových materiálů např. mramor nebo jiných materiálů, u kterých je důležité získat povrch s určitými parametry. Využití této technologie pro dělení nekovových materiálů je v dnešní době zatím ojedinělé, protože nastavení technologických parametrů je velice komplikované. Technici, kteří pracují s tímto zařízením, obvykle nastavují technologické parametry podle předchozích zkušeností. Pokud však nemají předchozí zkušenosti nebo pracují s novým materiálem, musí provést mnoho testů, tak aby byli schopni nalézt odpovídající technologické parametry. Článek je zaměřen na seznámení s automatizovaným systémem pro návrh technologických parametrů technologie AWJ a využití malých počítačových systémů. Tento automatizovaný systém je použitelný zejména pro techniky pracující s technologii AWJ a nebo v budoucnu může být součástí robotizovaných pracovišť v dolech. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-4-17-repka.pdf 698.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics