Possibility of using tracer gases to determine the coal mass in the outbreak of spontaneous combustion and related affecting factors

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84309

Show simple item record


dc.contributor.author Guřanová, Pavla
dc.contributor.author Zubíček, Václav
dc.contributor.author Fiurášková, Denisa
dc.date.accessioned 2011-02-22T07:39:50Z
dc.date.available 2011-02-22T07:39:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 50-56 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84309
dc.description.abstract Spontaneous combustion of coal mass is a very actual problem in underground coal mines. Professional research workplaces have investigated the problem since the first half of the twentieth century. Spontaneous combustion of coal in the form of endogenous fires is a reason of extraordinary events whose consequences are serious both in terms of economic losses, and in the field of security, because in the worst cases they are accompanied by the loss of human lives. Tracer gases are associated manifestations of each spontaneous combustion process, but their utilization to determine the extent of the outbreak of endogenous fire is burdened by numerous factors. The article addresses these affecting factors as well as the possibility of using the tracer gases to determine the mass of spontaneous combustion outbreak. en
dc.format.extent 366186 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-50-56.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.title Possibility of using tracer gases to determine the coal mass in the outbreak of spontaneous combustion and related affecting factors en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Samovznícení uhelné hmoty je stále aktuálním problémem hlubinných uhelných dolů. Odborná výzkumná pracoviště se tímto problémem zabývají již od prvé poloviny minulého století. Samovznícení uhlí je v podobě endogenních požárů příčinou mimořádných událostí, jejichž důsledky jsou závažné jak v oblasti ekonomických ztrát, tak v oblasti bezpečnosti, neboť jsou v nejhorších případech doprovázeny ztrátami na lidských životech. Indikační plyny jsou doprovodným projevem každého samovzěcovacího procesu, ale jejich využití pro zjištění rozsahu ohniska endogenního požáru je zatíženo četnými faktory. Předložený článek se zabývá těmito ovlivňujícími faktory a rovněž možností využití indikačních plynů pro stanovení hmotnosti ohniska samovznícení. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-4-50-guranova.pdf 357.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics