Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorGuřanová, Pavla
dc.contributor.authorZubíček, Václav
dc.contributor.authorFiurášková, Denisa
dc.date.accessioned2011-02-22T07:39:50Z
dc.date.available2011-02-22T07:39:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 50-56 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84309
dc.description.abstractSpontaneous combustion of coal mass is a very actual problem in underground coal mines. Professional research workplaces have investigated the problem since the first half of the twentieth century. Spontaneous combustion of coal in the form of endogenous fires is a reason of extraordinary events whose consequences are serious both in terms of economic losses, and in the field of security, because in the worst cases they are accompanied by the loss of human lives. Tracer gases are associated manifestations of each spontaneous combustion process, but their utilization to determine the extent of the outbreak of endogenous fire is burdened by numerous factors. The article addresses these affecting factors as well as the possibility of using the tracer gases to determine the mass of spontaneous combustion outbreak.en
dc.format.extent366186 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-50-56.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.titlePossibility of using tracer gases to determine the coal mass in the outbreak of spontaneous combustion and related affecting factorsen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enSamovznícení uhelné hmoty je stále aktuálním problémem hlubinných uhelných dolů. Odborná výzkumná pracoviště se tímto problémem zabývají již od prvé poloviny minulého století. Samovznícení uhlí je v podobě endogenních požárů příčinou mimořádných událostí, jejichž důsledky jsou závažné jak v oblasti ekonomických ztrát, tak v oblasti bezpečnosti, neboť jsou v nejhorších případech doprovázeny ztrátami na lidských životech. Indikační plyny jsou doprovodným projevem každého samovzěcovacího procesu, ale jejich využití pro zjištění rozsahu ohniska endogenního požáru je zatíženo četnými faktory. Předložený článek se zabývá těmito ovlivňujícími faktory a rovněž možností využití indikačních plynů pro stanovení hmotnosti ohniska samovznícení.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2289]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam