Thermal maturity of organic matter within Carboniferous clastic rocks in the Drogomyśl IG-1 drill hole (the Upper Silesian Coal Basin, Poland)

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84310

Show simple item record


dc.contributor.author Adamczyk, Zdzisław
dc.contributor.author Krzeszowska, Ewa
dc.contributor.author Porszke, Andrzej
dc.date.accessioned 2011-02-22T07:49:17Z
dc.date.available 2011-02-22T07:49:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 57-66 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84310
dc.description.abstract The aim of the study was to determine the thermal maturity level of organic matter on the basis of reflectance measurements performed on vitrinite from Carboniferous sandstones, mudstones and claystones in the Drogomyśl IG-1 drill hole in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Random reflectance Rr of vitrinite in the sandstones varies between 0.72% and 1.28%, while in the fine-grained rocks between 0.77 and 1.31%, which corresponds to paleotemperature of 110 to 180oC. Calculated geothermic paleogradients varies between 60oC/km and 63oC/km which leads to the conclusion that minimum thickness of the sedimentary overburden eroded from the surface of Carboniferous beds was from 4800 to 5000m. However, taking into consideration only geothermic paleogradients (70o - 100oC/km), calculated for the layers occurring below the depth of 1500m, the thickness of the eroded overburden should be from 5600 to 8000m. en
dc.format.extent 753317 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-57-66.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject thermal maturity en
dc.subject diagenetic processes en
dc.subject paleotemperature en
dc.subject reflectance of vitrinite en
dc.subject Carboniferous strata en
dc.title Thermal maturity of organic matter within Carboniferous clastic rocks in the Drogomyśl IG-1 drill hole (the Upper Silesian Coal Basin, Poland) en
dc.title.alternative Dosažení stability termické přeměny organické hmoty karbonských hornin ve vrtu Drogomyśl IG-1 (Hornoslezská uhelná pánev) en
dc.type article en
dc.description.abstract-en V článku jsou publikovány výsledky výzkumu úrovně termických přeměn organické hmoty v karbonských horninách z vrtu Drogomyśl IG-1 v polské části hornoslezské uhelné pánve. Výzkum vycházel ze studia odraznosti vitrinitu v pískovcích, prachovcích, jílovitých prachovcích a jílovcích. Odraznost náhodná Rf vitrinitu, vyseparovaného z horninové matrix, dosahuje v pískovcích hodnot od 0,72 do 1,28%, v horninách jemnozrnných 0,77 do 1,31%, což odpovídá paleoteplotám v rozmezí od 110 do 180oC. Vypočtené průměrné geotermické paleogradienty dosahuji hodnot 60 – 63oC/km. Tyto hodnoty ukazují na to, že minimální mocnost zerodovaného pokryvu z aktuálního povrchu karbonu mohla dosahovat cca 4800 – 5000 m. Vezmeme-li v úvahu pouze vypočtené geotermické paleogradienty pro hloubky vyšší než 1500 m (dosahováno je zde hodnot 70 – l00oC/km) musela by minimální mocnost zerodovaného pokryvu činit cca 5600 až 8000 m. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-4-57-adamczyk.pdf 735.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics