Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorAdamczyk, Zdzisław
dc.contributor.authorKrzeszowska, Ewa
dc.contributor.authorPorszke, Andrzej
dc.date.accessioned2011-02-22T07:49:17Z
dc.date.available2011-02-22T07:49:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 57-66 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84310
dc.description.abstractThe aim of the study was to determine the thermal maturity level of organic matter on the basis of reflectance measurements performed on vitrinite from Carboniferous sandstones, mudstones and claystones in the Drogomyśl IG-1 drill hole in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Random reflectance Rr of vitrinite in the sandstones varies between 0.72% and 1.28%, while in the fine-grained rocks between 0.77 and 1.31%, which corresponds to paleotemperature of 110 to 180oC. Calculated geothermic paleogradients varies between 60oC/km and 63oC/km which leads to the conclusion that minimum thickness of the sedimentary overburden eroded from the surface of Carboniferous beds was from 4800 to 5000m. However, taking into consideration only geothermic paleogradients (70o - 100oC/km), calculated for the layers occurring below the depth of 1500m, the thickness of the eroded overburden should be from 5600 to 8000m.en
dc.format.extent753317 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-57-66.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectthermal maturityen
dc.subjectdiagenetic processesen
dc.subjectpaleotemperatureen
dc.subjectreflectance of vitriniteen
dc.subjectCarboniferous strataen
dc.titleThermal maturity of organic matter within Carboniferous clastic rocks in the Drogomyśl IG-1 drill hole (the Upper Silesian Coal Basin, Poland)en
dc.title.alternativeDosažení stability termické přeměny organické hmoty karbonských hornin ve vrtu Drogomyśl IG-1 (Hornoslezská uhelná pánev)en
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enV článku jsou publikovány výsledky výzkumu úrovně termických přeměn organické hmoty v karbonských horninách z vrtu Drogomyśl IG-1 v polské části hornoslezské uhelné pánve. Výzkum vycházel ze studia odraznosti vitrinitu v pískovcích, prachovcích, jílovitých prachovcích a jílovcích. Odraznost náhodná Rf vitrinitu, vyseparovaného z horninové matrix, dosahuje v pískovcích hodnot od 0,72 do 1,28%, v horninách jemnozrnných 0,77 do 1,31%, což odpovídá paleoteplotám v rozmezí od 110 do 180oC. Vypočtené průměrné geotermické paleogradienty dosahuji hodnot 60 – 63oC/km. Tyto hodnoty ukazují na to, že minimální mocnost zerodovaného pokryvu z aktuálního povrchu karbonu mohla dosahovat cca 4800 – 5000 m. Vezmeme-li v úvahu pouze vypočtené geotermické paleogradienty pro hloubky vyšší než 1500 m (dosahováno je zde hodnot 70 – l00oC/km) musela by minimální mocnost zerodovaného pokryvu činit cca 5600 až 8000 m.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2308]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam