Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorLusk, Karel
dc.date.accessioned2011-02-23T06:35:03Z
dc.date.available2011-02-23T06:35:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 3-special, p. 10-18 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84317
dc.description.abstractFrom the Příbram deposit, which was the largest exploited uranium deposit in the Czech Republic, mine water has been drained under controlled conditions, treated and discharged into the Kocába River since the flooding of the deposit in October 2005. The amount of water drained in this way is determined at any particular moment by the volume of seepage from precipitation and surface water into the underground mine cavities. The draining of overbalance mine waters is carried out at two points through the shafts No. 19 and No. 11A, which have not yet been decommissioned by backfilling. The pumped water is piped to the mine water treatment plants ČDV Příbram I and ČDV Příbram II, where contaminants are removed. The contribution presents ongoing changes in mine water chemistry after the deposit was flooded.en
dc.format.extent289336 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-3-10-18.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectmine watersen
dc.subjecturanium contenten
dc.subjectoxidation zoneen
dc.subjectreduction zoneen
dc.titleMine waters of the flooded Příbram uranium depositen
dc.title.alternativeDůlní vody zatopeného uranového ložiska Příbramen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enZ loţiska Příbram, které bylo největším exploatovaným loţiskem uranu v České republice, je po jeho zatopení od října 2005 řízeně vyváděna, čištěna a vypouštěna do vodoteče důlní voda. Okamţité mnoţství takto vyváděné vody je určováno objemem průsaku sráţkových a povrchových vod do důlních prostor. Vyvádění nadbilančních důlních vod je prováděno ze dvou míst, zásypem dosud nelikvidovaných jam č.19 a č.11A. Čerpaná voda je přiváděna na čistící stanice ČDV Příbram I a ČDV Příbram II, kde jsou z ní odstraňovány kontaminanty. V příspěvku jsou diskutovány změny chemismu důlních vod zatopeného loţiska, ke kterým postupně po zatopení loţiska dochází.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2289]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam