Mine waters of the flooded Příbram uranium deposit

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84317

Show simple item record


dc.contributor.author Lusk, Karel
dc.date.accessioned 2011-02-23T06:35:03Z
dc.date.available 2011-02-23T06:35:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 3-special, p. 10-18 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84317
dc.description.abstract From the Příbram deposit, which was the largest exploited uranium deposit in the Czech Republic, mine water has been drained under controlled conditions, treated and discharged into the Kocába River since the flooding of the deposit in October 2005. The amount of water drained in this way is determined at any particular moment by the volume of seepage from precipitation and surface water into the underground mine cavities. The draining of overbalance mine waters is carried out at two points through the shafts No. 19 and No. 11A, which have not yet been decommissioned by backfilling. The pumped water is piped to the mine water treatment plants ČDV Příbram I and ČDV Příbram II, where contaminants are removed. The contribution presents ongoing changes in mine water chemistry after the deposit was flooded. en
dc.format.extent 289336 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-3-10-18.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject mine waters en
dc.subject uranium content en
dc.subject oxidation zone en
dc.subject reduction zone en
dc.title Mine waters of the flooded Příbram uranium deposit en
dc.title.alternative Důlní vody zatopeného uranového ložiska Příbram en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Z loţiska Příbram, které bylo největším exploatovaným loţiskem uranu v České republice, je po jeho zatopení od října 2005 řízeně vyváděna, čištěna a vypouštěna do vodoteče důlní voda. Okamţité mnoţství takto vyváděné vody je určováno objemem průsaku sráţkových a povrchových vod do důlních prostor. Vyvádění nadbilančních důlních vod je prováděno ze dvou míst, zásypem dosud nelikvidovaných jam č.19 a č.11A. Čerpaná voda je přiváděna na čistící stanice ČDV Příbram I a ČDV Příbram II, kde jsou z ní odstraňovány kontaminanty. V příspěvku jsou diskutovány změny chemismu důlních vod zatopeného loţiska, ke kterým postupně po zatopení loţiska dochází. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-3spec-10-lusk.pdf 282.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics