Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFilipczyková, Hanaen
dc.contributor.authorBabišová, Ludmilaen
dc.date.accessioned2011-03-11T13:49:14Z
dc.date.available2011-03-11T13:49:14Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84357
dc.descriptionImport 11/03/2011cs
dc.description.abstractV předložené disertační práci je zpracován přehled postupů a informačních systémů používaných pro řízení podpůrných procesů a jsou navrženy některá možná využití specifických informačních systémů pro řízení nákladů podpůrných procesů . Vybranými subjekty výzkumu jsou banky působící na trhu v České republice. Manažerským přístupem pro řízení obslužných činností, které nejsou zahrnuty do oblasti hlavního předmětu podnikání, je facility management. Hlavním nástrojem facility managementu je outsourcing. Outsourcing znamená zabezpečení výkonu podpůrných činností vně společnosti na základě dlouhodobějšího smluvního vztahu. Pro zvýšení úrovně efektivity řízení nákladů podpůrných procesů je nezbytné využívání moderních sofistikovaných informačních systémů a jejich vzájemné a účelné propojení. Takovými informačními systémy jsou CAFM, CMMS, CPMS.cs
dc.description.abstractThis thesis treats of an overwiev of used techniques and some information systems for operational control of the facility-sustaining activities and some possible applications of these particular information systems for cost management are designed here. The subjects are taken from banks acting in the marketplace in Czech republic. A managerial approach for operating the facility-sustaining activities not implicated in core business is facility management. Outsourcing is the main instrument of facility management. Outsourcing itself means covering supporting services outside organisation based on the longe-range conctract. For increasing level of cost management in the sphere of supporting services is necessary to make the best account of the modern linked information systems. Such information systems are CAFM, CMMS, CPMS.en
dc.format165 l. : il. + 2 příl.cs
dc.format.extent1525827 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCPMScs
dc.subjectpodpůrné procesycs
dc.subjectCMMScs
dc.subjectCAFMcs
dc.subjectinformační systémycs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectfacility managementcs
dc.subjectCAFMen
dc.subjectCPMSen
dc.subjectCMMSen
dc.subjectinformations systemsen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectfacility managementen
dc.subjectAncillary suitsen
dc.titleTvorba informačního systému pro hodnocení úrovně řízení procesů vnitřních služebcs
dc.title.alternativeEssentials of an Information System for Business Support Processes Management and Valuationen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100138cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-03-09en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvíen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchPodniková ekonomika a managementcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBAB074_EKF_P6208_6208V086_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam