Research of power LEDs for mobile communication

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84510

Show simple item record


dc.contributor.author Koudelka, Petr
dc.contributor.author Látal, Jan
dc.contributor.author Vašinek, Vladimír
dc.contributor.author Dostál, František
dc.contributor.author Sokanský, Karel
dc.date.accessioned 2011-04-26T09:00:10Z
dc.date.available 2011-04-26T09:00:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Przegląd elektrotechniczny. 2011, r. 87, nr. 4, s. 1-4. en
dc.identifier.issn 0033-2097
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84510
dc.description.abstract The passengers safety, the decrease of mortality on European roads, the increase of individual transport and reducing of CO2 emission are important concepts, which coming to the fore in automotive industry at the present time. The only solution of the aspects mentioned above is establishment of informative-communicative (cooperative) systems. The International Organizations (Car2Car Communications Consortium, GeoNET) had built the core of problems solution of informative-communicative systems construction on wireless communication in range of radio frequency (802.11p WAVE, CALM M5). Thanks to the significant advance in the quality of vehicles lighting, in the form of implementation of LED technologies, and development of adaptive lighting systems, shows the car communication systems based on optical free space networks that are next developmental milestone in the construction of informative-communicative (cooperative) systems V2V2I (Vehicle-to-Vehicle-to- Infrastructure). en
dc.format.extent 2130617 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Sigma Not en
dc.relation.ispartofseries Przegląd elektrotechniczny en
dc.relation.uri http://pe.org.pl/articles/2011/4/1.pdf
dc.subject diody elektroluminescencyjne en
dc.subject V2V2I en
dc.subject otwarte sieci optyczne en
dc.subject kanał komunikacji optycznej en
dc.title Research of power LEDs for mobile communication en
dc.title.alternative Zastosowania LEDów w komunikacji samochodowej en
dc.type article en
dc.identifier.location Není ve fondu ÚK en
dc.description.abstract-en Bezpieczeństwo pasażerów, spadek liczby wypadków śmiertelnych na drogach Europy, wzrost liczby pojazdów i ograniczenie emisji CO2 to ważne wyzwania stojące dzisiaj przed przemysłem samochodowym. Jedynym rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest wykorzystanie systemów informacyjno-komunikacyjnych. Organizacje międzynarodowe (Konsorcjum Car2Car, GeoNet) tworzą narzędzia informacyjnokomunikacyjne bazujące na komunikacji bezprzewodowej dla częstotliwości (802,1p WAVE, CALM M5). Dzięki istotnemu rozwojowi jakości oświetlenia samochodowego, m.in. wdrożenia systemów LED i adaptacyjnych, możliwe staje się wprowadzanie systemów komunikacji pojazdów opartych na otwartych sieciach optycznych, co w dalszej kolejności umożliwi wprowadzenie informacyjno-komunikacyjnych systemów V2V2I. en
dc.rights.access openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.wos 000289110500001

Files in this item

Files Size Format View Description
przeglad-elektrotech-2011-87-4-1-koudelka.pdf 2.031Mb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics