Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNěmčík, Petrcs
dc.contributor.authorPolan, Jancs
dc.date.accessioned2011-06-30T06:51:54Z
dc.date.available2011-06-30T06:51:54Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84671
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na návrh strategie konkrétního podniku. Zvoleným podnikem je společnost z oboru hutnictví, slévárenství a drátovenství. Strategie je určována pomocí interní a externí analýzy, SWOT analýzy a následným výběrem vhodné strategie eliminační metodou doplněné o alternativní strategii. Tato práce je strukturována na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým východiskům, která jsou podkladem pro následné analýzy a návrh strategie. Druhá část obsahuje praktické vyžití teoretických poznatků, jednotlivé propočty a grafická zobrazení výsledků. Třetí část se věnuje samotnému návrhu strategie a možnými návrhy a doporučeními. Po externí, interní a SWOT analýze vybrané společnosti byla navrhnuta strategie diferenciace. Po detailnějším zhodnocení byla zvolena expanzivní strategie diferenciace. V rámci navrhované expanzivní strategie diferenciace jsou pro společnost navrženy následující 3 hlavní cíle: rozšíření portfolia výrobků, vstup na nové zahraniční trhy a dosažení lepších ekonomických výsledků.cs
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is the design of a business strategy for a firm in the industries of metallurgy, foundry and wiring. This strategy is developed using both internal and external analysis, SWOT analysis which is then followed by selection of an appropriate strategy by method of elimination where an alternative strategy is considered. This work consists of three chapters. The first chapter is dedicated to the relevant theories which are used as a basis for conducting the analyses and designing appropriate strategies. These theories are subsequently supported by presenting relevant data in the second part including necessary calculations and graphs. The third part outlines the design of appropriate strategies accompanied by possible recommendations and proposals. After conducting the internal, external and SWOT analysis of the firm, differentiation is suggested as the most appropriate strategy. After a more detailed evaluation an expansion under the differentiation strategy is recommended. Three main goals for the firm have been proposed within this framework: expansion of product portfolio, penetration of international markets and improvement of the firm’s economic results.en
dc.format.extent2655057 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectStrategie, interní analýza, externí analýza, SWOT analýza, firma, vize, cíle, strategická analýza, finanční analýzy, porterovy konkurenční strategie, strategie diferenciacecs
dc.subjectStrategy, internal analyse, external analyse, SWOT analyse, company, vision, purposes, strategic analyse, financial analyse, differentiation strategy, Porter´s competitive strategiesen
dc.titleNávrh strategie podnikucs
dc.title.alternativeDesign of Company Strategyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTykva, Tomášcs
dc.date.accepted2011-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPOL529_EKF_N6208_6208T020_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam