Show simple item record

dc.contributor.advisorŠimek, Milancs
dc.contributor.authorTóthová, Veronikacs
dc.date.accessioned2011-06-30T06:52:11Z
dc.date.available2011-06-30T06:52:11Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84710
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce Nezaměstnanost a její struktura ve vybraných venkovských okresech je zhodnocení vývoje míry nezaměstnanosti a její struktury vybraných okresů, odhalit její příčinu a navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení situace na jednotlivých regionálních trzích práce. V první části je vymezena nezaměstnanost a venkovský prostor z teoretického hlediska. Na základě stanovených kritérií byly pak vybrány okresy Domažlice, Louny, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, které spadají do venkovských regionů. Dále je představen regionální trh práce každého okresu se zaměřením na vývoj míry nezaměstnanosti a struktury uchazečů o zaměstnání. Stěžejní částí je komparace vybraných venkovských okresů, kde došlo k porovnání míry nezaměstnanosti a nezaměstnaných dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, KZAM a délky evidence na úřadu práce. Z ní pak vyplývají návrhy a doporučení, které mohou být přínosem pro snížení nezaměstnanosti v daných okresech. Opatření se týkají zejména rizikových skupin na trhu práce, tvorby nových pracovních míst a přílivu nových investorů do regionu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis ‘Unemployment and its Structure in Selected Rural Districts’ aims to assess the unemployment rate development and structure in selected areas, to discover its cause, and to propose measures leading to improvement in the individual regional labour markets. The first part defines unemployment and rural areas from the theoretical point of view. Based on the determined criteria, the districts of Domažlice, Louny, Třebíč, Znojmo, and Žďár nad Sázavou were selected, which belong to rural regions. In addition, the regional labour market of each district is presented with focus on the unemployment rate development and the structure of job applicants. Afterwards, the principal part compares the selected rural districts, whereas the unemployment rate and the job applicants are compared with respect to their sex, age, acquired education, employment classification, and the length of their registration at the employment office. The proposals and recommendations following from the comparison could be beneficial in the efforts to decrease the unemployment rate in the respective districts. The measures are particularly targeted at high-risk groups in the labour market, creation of new jobs, and the inflow of new investors into the region.en
dc.format.extent2086912 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, venkovský okres, regionální trh práce, Domažlice, Louny, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavoucs
dc.subjectunemployment, the unemployment rate, rural districts, the regional labour market, Domažlice, Louny, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavouen
dc.titleNezaměstnanost a její struktura ve vybraných venkovských okresechcs
dc.title.alternativeUnemployment and Its Structure in Selected Rural Districtsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFriedlová, Barboracs
dc.date.accepted2011-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisTOT025_EKF_N6202_6202T027_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record