Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNěmčík, Petrcs
dc.contributor.authorŠušlíková, Katarínacs
dc.date.accessioned2011-06-30T07:07:11Z
dc.date.available2011-06-30T07:07:11Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84854
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia a následného výberu vhodných podnikových investičných projektov. V prvej časti práce sú zhrnuté všetky teoretické predpoklady investičných stratégií, investičného rozhodovania a sú v nej popísané najpoužívanejšie metódy využívane pre hodnotenie investičných projektov. Praktická časť práce sa zaoberá hodnotením konkrétneho projektu pomocou vybraných kritérií a metód. Postup a výsledky analýzy sú zhrnuté v závere práce a poznatky plynúce z práce sú využité pri konkrétnych odporúčaniach pre podnik rozhodujúci sa pre investíciu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is dealing with an investment decision-making and an issue of choosing the most suitable investment project. First chapter of the thesis there are the theory of investment decision-making, business strategy and the most popular methods of investment analysis summarized. The next chapter is devoted to the specific company and to the specific investment project analysis. All results and decisions are used for specific proposal to the company, proposal about acceptance or declining the project.en
dc.format.extent1196889 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectInvestíciecs
dc.subjectinvestičné rozhodovaniecs
dc.subjectobnovovacia investíciacs
dc.subjectpeňažné tokycs
dc.subjectdiskontná sadzbacs
dc.subjectstatické metódycs
dc.subjectdynamické metódycs
dc.subjectIInvestmenten
dc.subjectinvestment decisionsen
dc.subjectreplacement investmentsen
dc.subjectcash flowsen
dc.subjectdiscount rateen
dc.subjectstatic methodsen
dc.subjectdynamic methodsen
dc.titleHodnotenie investície podnikusk
dc.title.alternativeHodnocení investice podnikucs
dc.title.alternativeCompany´s Investment Evaluationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBančanský, Milancs
dc.date.accepted2011-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSUS095_EKF_N6208_6208T020_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam