Show simple item record

dc.contributor.advisorSkokan, Karelcs
dc.contributor.authorKrajča, Danielcs
dc.date.accessioned2011-06-30T07:10:44Z
dc.date.available2011-06-30T07:10:44Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84861
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analýza podpory vědy, výzkumu a inovací nejen na národní, ale hlavně na evropské úrovni a specifikace jednotlivých programů a iniciativ pro vědu a výzkum v rámci EU a ČR. Dílčím cílem této práce je provést komparaci České republiky v rámci Evropské unie v oblasti vědy, výzkumu a inovací a posoudit stav České republiky v mezinárodní oblasti. Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je úvodní. Druhá kapitola nastiňuje problematiku inovací, popisuje jednotlivé programy a iniciativy na podporu VaV v EU, stručně charakterizuje institucionální zabezpečení VaV v EU a popisuje metody hodnocení vědy a výzkumu v EU. Třetí kapitola je zaměřena na výzkum na národní úrovni. V poslední kapitole jsem se zaměřil především na komparaci VaV podle vybraných ukazatelů Evropského statistického úřadu, EIS a ČSÚ. Pátá kapitola shrnuje dosažené informace.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyze the support for science, research and innovation, not only at national but mainly at European level and specification of programs and initiatives for science and research within the EU and CR. A partial aim of this work is to compare the CZ and EU in the field of science, research and innovation and to assess the state of CZin the international arena. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is introductory. The second chapter outlines the issues of innovation, describes the various programs and initiatives to promote R&D in the EU, briefly describes the institutional arrangements of R&D in the EU and describes the methods of evaluation of science and research in the EU. The third chapter focuses on researchat the national level. In the last chapter, I focused mainly on a comparison of selected indicators of R&D by the EUROSTAT, CSU, and EIS. The fifth section summarizes the information.en
dc.format.extent1678137 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVěda a výzkum, EIS, inovační výkonnost ČR v rámci EU, výzkum, vývoj a inovace v ČRcs
dc.subjectScience and Research, EIS and innovation in the Czech Republic and the European Union, research, development and innovation in the CRen
dc.titleVýzkum, vývoj a inovace v České republice a v EUcs
dc.title.alternativeResearch, Development and Innovation in the Czech Republic and in the EUen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMacháčková, Hanacs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKRA605_EKF_N6202_6210T004_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record