Využití nástrojů projektového řízení při výstavbě domova pro seniory

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85083

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hančlová, Jana cs
dc.contributor.author Radová, Marie cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T09:03:11Z
dc.date.available 2011-06-30T09:03:11Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85083
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracování časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu výstavby komplexu budov domova pro seniory. Diplomová práce obsahuje teoretickou a metodickou část, ve kterých se čtenář seznámí se základními pojmy projektového řízení (tj. projekt, iniciace projektu, projektové řízení a rizika projektu) a metodami, které jsou vhodné pro plánování časového harmonogramu, pracovních a materiálových zdrojů a vyčíslení celkových nákladů projektu. V praktické části jsou aplikovány zvolené metody a postupy na konkrétním příkladu projektu „Výstavba domova pro seniory“. Časová, zdrojová a finanční analýza byla zpracována v softwarové aplikaci MS Project. Podrobné výsledky analýz zahrnují přílohy diplomové práce. Diplomová práce a zejména její metodická část může být využita jako podklad pro zpracování projektů obdobného charakteru. Dále může poskytnout shrnuté informace pro zájemce o tuto problematiku z řad široké veřejnosti. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is the processing of timing, resource and cost analysis of the project “Construction of Senior Citizens Home”. The thesis consists theoretical and methodological section where readers learn the basic concepts of project management (i.e. the project, the project initiation, the project management and project risks), and methods that are suitable for planning the schedule, work and material resources and calculation of the total project costs. There are applied chosen methods and procedures at the project “Construction of Senior Citizens Home" in the practical part of the thesis. Timing, resources and financial analysis were processed in software MS Project. The annex of the thesis involves detailed results of the analysis. The thesis and the methodological part in particular may be used as a basis for drawing up projects of a similar nature. It may also provide summarized information for those interested in these issues among the general public. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2094787 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Projekt cs
dc.subject projektové řízení cs
dc.subject trojimperativ cs
dc.subject iniciace projektu cs
dc.subject životní cyklus projektu cs
dc.subject logický rámec projektu cs
dc.subject časová analýza cs
dc.subject časový harmonogram cs
dc.subject CPM cs
dc.subject PERT cs
dc.subject kritická cesta cs
dc.subject analýza zdrojů cs
dc.subject pracovní zdroje cs
dc.subject materiálové zdroje cs
dc.subject finanční rozpočet projektu cs
dc.subject rizika projektu cs
dc.subject rezervy. cs
dc.subject Project en
dc.subject project management en
dc.subject triple constraint en
dc.subject initiating a project en
dc.subject project life cycle en
dc.subject project logical framework en
dc.subject timing analysis en
dc.subject project schedule en
dc.subject CPM en
dc.subject PERT en
dc.subject critical path en
dc.subject analysis of resources en
dc.subject work resources en
dc.subject material resources en
dc.subject financial budget for the project en
dc.subject project risks en
dc.subject reserves. en
dc.title Využití nástrojů projektového řízení při výstavbě domova pro seniory cs
dc.title.alternative The Use of Project Management Tools for the Construction of Senior Citizens Home en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Baňařová, Jitka cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 151 - Kat. matematických metod v ekonomice cs
dc.thesis.degree-program Kvantitativní metody v ekonomice cs
dc.thesis.degree-branch Kvantitativní podpora managementu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis RAD056_EKF_N6207_6207T018_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RAD056_EKF_N6207_6207T018_2011.pdf 1.997Mb PDF View/Open
RAD056_EKF_N6207_6207T018_2011_zadani.pdf 636.5Kb PDF View/Open
RAD056_EKF_N6207_6207T018_2011_priloha.pdf 1.474Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics