Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHančlová, Janacs
dc.contributor.authorRadová, Mariecs
dc.date.accessioned2011-06-30T09:03:11Z
dc.date.available2011-06-30T09:03:11Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85083
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zpracování časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu výstavby komplexu budov domova pro seniory. Diplomová práce obsahuje teoretickou a metodickou část, ve kterých se čtenář seznámí se základními pojmy projektového řízení (tj. projekt, iniciace projektu, projektové řízení a rizika projektu) a metodami, které jsou vhodné pro plánování časového harmonogramu, pracovních a materiálových zdrojů a vyčíslení celkových nákladů projektu. V praktické části jsou aplikovány zvolené metody a postupy na konkrétním příkladu projektu „Výstavba domova pro seniory“. Časová, zdrojová a finanční analýza byla zpracována v softwarové aplikaci MS Project. Podrobné výsledky analýz zahrnují přílohy diplomové práce. Diplomová práce a zejména její metodická část může být využita jako podklad pro zpracování projektů obdobného charakteru. Dále může poskytnout shrnuté informace pro zájemce o tuto problematiku z řad široké veřejnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the processing of timing, resource and cost analysis of the project “Construction of Senior Citizens Home”. The thesis consists theoretical and methodological section where readers learn the basic concepts of project management (i.e. the project, the project initiation, the project management and project risks), and methods that are suitable for planning the schedule, work and material resources and calculation of the total project costs. There are applied chosen methods and procedures at the project “Construction of Senior Citizens Home" in the practical part of the thesis. Timing, resources and financial analysis were processed in software MS Project. The annex of the thesis involves detailed results of the analysis. The thesis and the methodological part in particular may be used as a basis for drawing up projects of a similar nature. It may also provide summarized information for those interested in these issues among the general public.en
dc.format.extent2094787 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectProjektcs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjecttrojimperativcs
dc.subjectiniciace projektucs
dc.subjectživotní cyklus projektucs
dc.subjectlogický rámec projektucs
dc.subjectčasová analýzacs
dc.subjectčasový harmonogramcs
dc.subjectCPMcs
dc.subjectPERTcs
dc.subjectkritická cestacs
dc.subjectanalýza zdrojůcs
dc.subjectpracovní zdrojecs
dc.subjectmateriálové zdrojecs
dc.subjectfinanční rozpočet projektucs
dc.subjectrizika projektucs
dc.subjectrezervy.cs
dc.subjectProjecten
dc.subjectproject managementen
dc.subjecttriple constrainten
dc.subjectinitiating a projecten
dc.subjectproject life cycleen
dc.subjectproject logical frameworken
dc.subjecttiming analysisen
dc.subjectproject scheduleen
dc.subjectCPMen
dc.subjectPERTen
dc.subjectcritical pathen
dc.subjectanalysis of resourcesen
dc.subjectwork resourcesen
dc.subjectmaterial resourcesen
dc.subjectfinancial budget for the projecten
dc.subjectproject risksen
dc.subjectreserves.en
dc.titleVyužití nástrojů projektového řízení při výstavbě domova pro seniorycs
dc.title.alternativeThe Use of Project Management Tools for the Construction of Senior Citizens Homeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBaňařová, Jitkacs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department151 - Kat. matematických metod v ekonomicecs
dc.thesis.degree-programKvantitativní metody v ekonomicecs
dc.thesis.degree-branchKvantitativní podpora managementucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisRAD056_EKF_N6207_6207T018_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam