Analýza indexových investic

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85141

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kořená, Kateřina cs
dc.contributor.author Bilavčíková, Martina cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T09:32:34Z
dc.date.available 2011-06-30T09:32:34Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85141
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analýza indexových investic. Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je věnována charakteristice indexů a popisu jejich vzniku. Následně jsou zde vysvětleny investiční certifikáty. Podrobně jsou představeny indexové certifikáty. Ve třetí kapitole jsou vybrány čtyři třídy aktiv. Konkrétně se jedná o akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Pro každou třídu jsou zvoleny specifické indexy. Jejich vývoj je naznačen grafy. Čtvrtá kapitola této práce je analytickou částí. Nejdříve jsou vybrány indexové certifikáty. Jejich vývoj je analyzován s pomocí jejich podkladových indexů. Nakonec je provedena komparace těchto certifikátů s indexovými akciemi a indexovými fondy. Shrnutý a vysvětlení výsledku je v závěru kapitoly. cs
dc.description.abstract The aim of my dissertation is the analysis of index investments. The dissertation id devided into five chapters including the beginning and the ending. The sekond charter id devoted to the characteristic of indices and to the description of teir origin. Next there is the explanation of investment certificatex. The index certificates are introduced in details. In the third charter there are four classes of assets. In concrete terms it concerns shares, bonds, properties and commodities. Specific indices are chosen for these classes. Their development is represented graphically. The fourth charter of this dissertation is the analytical part. First the index certificates are chosen. Their development is analysed with the help of thein underlying indices. Finnaly there is the comparason of these certificates with index assets and index funds. At the end of this charter there is the summary and the explanation of results. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4119723 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject finanční trhy, kapitálové trhy, index, akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, investiční certifikáty, indexové certifikáty, cs
dc.subject financial markets, capital markets, the index, stocks, bonds, real estate, commodities, investment certificates, index certificates, en
dc.title Analýza indexových investic cs
dc.title.alternative Analysis of index investments en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Novotná, Martina cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis BIL201_EKF_N6202_6202T010_00_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BIL201_EKF_N6202_6202T010_00_2011.pdf 3.928Mb PDF View/Open
BIL201_EKF_N6202_6202T010_00_2011_zadani.pdf 624.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics