Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKořená, Kateřinacs
dc.contributor.authorBilavčíková, Martinacs
dc.date.accessioned2011-06-30T09:32:34Z
dc.date.available2011-06-30T09:32:34Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85141
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je analýza indexových investic. Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je věnována charakteristice indexů a popisu jejich vzniku. Následně jsou zde vysvětleny investiční certifikáty. Podrobně jsou představeny indexové certifikáty. Ve třetí kapitole jsou vybrány čtyři třídy aktiv. Konkrétně se jedná o akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Pro každou třídu jsou zvoleny specifické indexy. Jejich vývoj je naznačen grafy. Čtvrtá kapitola této práce je analytickou částí. Nejdříve jsou vybrány indexové certifikáty. Jejich vývoj je analyzován s pomocí jejich podkladových indexů. Nakonec je provedena komparace těchto certifikátů s indexovými akciemi a indexovými fondy. Shrnutý a vysvětlení výsledku je v závěru kapitoly.cs
dc.description.abstractThe aim of my dissertation is the analysis of index investments. The dissertation id devided into five chapters including the beginning and the ending. The sekond charter id devoted to the characteristic of indices and to the description of teir origin. Next there is the explanation of investment certificatex. The index certificates are introduced in details. In the third charter there are four classes of assets. In concrete terms it concerns shares, bonds, properties and commodities. Specific indices are chosen for these classes. Their development is represented graphically. The fourth charter of this dissertation is the analytical part. First the index certificates are chosen. Their development is analysed with the help of thein underlying indices. Finnaly there is the comparason of these certificates with index assets and index funds. At the end of this charter there is the summary and the explanation of results.en
dc.format.extent4119723 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční trhy, kapitálové trhy, index, akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, investiční certifikáty, indexové certifikáty,cs
dc.subjectfinancial markets, capital markets, the index, stocks, bonds, real estate, commodities, investment certificates, index certificates,en
dc.titleAnalýza indexových investiccs
dc.title.alternativeAnalysis of index investmentsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNovotná, Martinacs
dc.date.accepted2011-05-23cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBIL201_EKF_N6202_6202T010_00_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam