Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtěpánek, Martincs
dc.contributor.authorKantorek, Jancs
dc.date.accessioned2011-06-30T12:31:41Z
dc.date.available2011-06-30T12:31:41Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85494
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá daňovou reformou, která byla uvedena v platnost 1. 1. 2008 ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky. Cílem práce je analyzovat výsledky daňové reformy z roku 2008 a její dopady na státní rozpočet v letech po reformě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje definici, třídění, funkce a progresivitu daní. Druhá část práce zkoumá změny daňového systému po provedení daňové reformy. Dopodrobna jsou představeny změny důchodových a nepřímých daní, a zcela nově ekologických daní. Praktická část analyzuje, jak se změna daňového systému promítla do státního rozpočtu. Hlavně jsou analyzovány daňové příjmy. Dále je v praktické části vymezen prostor pro komparaci daňových reforem mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. V závěru praktické časti je soustředěna pozornost vlastním inovačním návrhům legislativních změn daňové soustavy.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on tax reform, which was enforced in the year 2008 in relationship with state budged of the Czech Republic. The aim of this thesis is analysis of the effect of reform and its consequences on the state budged. Thesis is separated into two parts – the theoretical and practical part. Theoretical part is focused on definition of taxes, description of excise taxes, revenue taxes and ecological taxes. Practical part analyzes how tax system impacts on state budged. There is also a comparison of tax reforms in Czech Republic and Slovak Republic. In the end of this part are my own suggestions of legislative changes of tax system.en
dc.format.extent1196543 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDaňová reformacs
dc.subjectdaňový systémcs
dc.subjectstátní rozpočetcs
dc.subjectdaň z příjmů FOcs
dc.subjectdaň z příjmů POcs
dc.subjectDPHcs
dc.subjectdaňové příjmycs
dc.subjectTax reformen
dc.subjecttax systemen
dc.subjectstate budgeten
dc.subjectincome taxen
dc.subjectVATen
dc.subjectrevenue collectionsen
dc.titleDaňová reforma z roku 2008 ve vztahu k státnímu rozpočtu České republikycs
dc.title.alternativeTax Reform from 2008 In Relation to the Budget of the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJaníčková, Lenkacs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKAN312_EKF_B6202_6202R027_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam