Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKosík, Milošcs
dc.contributor.authorLokaj, Jancs
dc.date.accessioned2011-06-30T15:16:09Z
dc.date.available2011-06-30T15:16:09Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85819
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se snaží čtenáře seznámit se způsobem, jakým vykonávají fotbalové kluby Moravskoslezského kraje nábor hráčů do svých mládežnických družstev. Teoretická část se zabývá organizační strukturou sportu, organizační strukturou fotbalu v ČR, možnostmi získávání finančních prostředků fotbalových klubů, právními formami fotbalových klubů, sportovním managementem a sportovním marketingem. Praktická část analyzuje způsob, jakým kluby získávají hráče, dále stručně popisuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu vybraných klubů, zjišťuje charakteristické prvky českého mládežnického fotbalu a navrhuje možná zlepšení. Závěr bakalářské práce je shrnutím veškerých poznatků uvedených v praktické části.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is trying to acquaint readers with way in which football clubs in Moravian-Silesian region execute their recruitment of footballers into youth teams. Theoretical part is dealing with organizational structure of sport, organizational structure of football in Czech Republic, ways of gaining financial resources into football clubs, legal forms of football clubs, as well as with sport management and sport marketing. Practical part analyses way in which football clubs attract players, then it describes incomes and expenditures of selected clubs, it investigates main characteristics of Czech youth football and proposes possible improvements. Conclusion of the bachelor thesis consists of summary of all the evidence mentioned in a practical part.en
dc.format66 l. : il.cs
dc.format.extent6655170 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfotbalcs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectnáborcs
dc.subjectČMFScs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectfootballen
dc.subjectyouthen
dc.subjectrecruitmenten
dc.subjectFootball association of Czech Republicen
dc.subjectincomeen
dc.subjectexpenditureen
dc.subjectSWOTen
dc.titleNáborový systém fotbalových klubů Moravskoslezského krajecs
dc.title.alternativeRecruitment System of Football Clubs in the Moravian-Silesian Regionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401314cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHalamíček, Radekcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a management.cs
dc.thesis.degree-branchSportovní managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisLOK024_EKF_B6208_6208R101_01_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam