Náborový systém fotbalových klubů Moravskoslezského kraje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85819

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kosík, Miloš cs
dc.contributor.author Lokaj, Jan cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T15:16:09Z
dc.date.available 2011-06-30T15:16:09Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85819
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se snaží čtenáře seznámit se způsobem, jakým vykonávají fotbalové kluby Moravskoslezského kraje nábor hráčů do svých mládežnických družstev. Teoretická část se zabývá organizační strukturou sportu, organizační strukturou fotbalu v ČR, možnostmi získávání finančních prostředků fotbalových klubů, právními formami fotbalových klubů, sportovním managementem a sportovním marketingem. Praktická část analyzuje způsob, jakým kluby získávají hráče, dále stručně popisuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu vybraných klubů, zjišťuje charakteristické prvky českého mládežnického fotbalu a navrhuje možná zlepšení. Závěr bakalářské práce je shrnutím veškerých poznatků uvedených v praktické části. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is trying to acquaint readers with way in which football clubs in Moravian-Silesian region execute their recruitment of footballers into youth teams. Theoretical part is dealing with organizational structure of sport, organizational structure of football in Czech Republic, ways of gaining financial resources into football clubs, legal forms of football clubs, as well as with sport management and sport marketing. Practical part analyses way in which football clubs attract players, then it describes incomes and expenditures of selected clubs, it investigates main characteristics of Czech youth football and proposes possible improvements. Conclusion of the bachelor thesis consists of summary of all the evidence mentioned in a practical part. en
dc.format 66 l. : il. cs
dc.format.extent 6655170 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject fotbal cs
dc.subject mládež cs
dc.subject nábor cs
dc.subject ČMFS cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject football en
dc.subject youth en
dc.subject recruitment en
dc.subject Football association of Czech Republic en
dc.subject income en
dc.subject expenditure en
dc.subject SWOT en
dc.title Náborový systém fotbalových klubů Moravskoslezského kraje cs
dc.title.alternative Recruitment System of Football Clubs in the Moravian-Silesian Region en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201401314 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Halamíček, Radek cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management. cs
dc.thesis.degree-branch Sportovní management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis LOK024_EKF_B6208_6208R101_01_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LOK024_EKF_B6208_6208R101_01_2011.pdf 6.346Mb PDF View/Open
LOK024_EKF_B6208_6208R101_01_2011_zadani.pdf 4.936Kb PDF View/Open
LOK024_EKF_B6208_6208R101_01_2011_priloha.pdf 231.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics