Racionalizace firemního informačního systému

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86070

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ministr, Jan cs
dc.contributor.author Langr, Jan cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T17:23:11Z
dc.date.available 2011-06-30T17:23:11Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86070
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Informační systémy jsou již nedílnou součástí našich životů stejně jako např. počítače, internet nebo mobilní telefony. V dnešní době se informační systémy velice rychle rozvíjejí a zvětšuje se jejich využitelnost do téměř všech oblastí činnosti společnosti. Informační systémy dnes využíváme v každém podniku, ať již jako účetní systém, nebo jako specifické informační systémy, které jsou využívány, jak státním, tak veřejným sektorem. Nejinak je tomu v oblasti stravování a pohostinství. Tato práce se zaobírá analýzou restaurace a následným návrhem racionalizace IS, hodnocení jeho přínosů a efektivnosti. Práce byla přínosem pro restauraci a pomohla rozhodnout o výběru vhodného IS. cs
dc.description.abstract Information systems are parts of our lives as well as computers, internet or cell phones. There is a fast development and expansion to the other and other branches of business in this time. We are using information system in every company as an accounting system or some specific information systems which are used by state or public sector. Just like that is in catering. The thesis is focused on analysis of restaurant, design of rationalization of IS and also measurement of benefits and effectiveness of IS. The thesis helped to decide which IS is suitable for this restaurant. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 991449 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Informační systém cs
dc.subject restaurační informační systém cs
dc.subject racionalizace IS cs
dc.subject návrh racionalizace cs
dc.subject hodnocení přínosů z IS cs
dc.subject efektivnost IS cs
dc.subject Information system en
dc.subject restaurant information system en
dc.subject rationalization of IS en
dc.subject design of rationalization en
dc.subject measurement of benefits from IS en
dc.subject effectiveness of IS en
dc.title Racionalizace firemního informačního systému cs
dc.title.alternative Rationalization of Company Information System en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Polzer, Viktor cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 155 - Katedra aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná informatika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis LAN248_EKF_B6209_6209R001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LAN248_EKF_B6209_6209R001_2011.pdf 968.2Kb PDF View/Open
LAN248_EKF_B6209_6209R001_2011_zadani.pdf 454.0Kb PDF View/Open
LAN248_EKF_B6209_6209R001_2011_priloha.pdf 254.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics